What's new

Quy luật di truyền Menden

dauphuong

New member
ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhan9. 2 cặp gen này phên ly độc lập. cho giao phấn cây hạt vàng trơn với cây hạt xanh trơn. F1 thu được 120 hạt vàng trơn; 40 hạt vàng nhăn; 120 hạt xanh trơn; 40 hạt xanh nhăn. tỉ lệ hạt xanh trơn có kiểu gen đồng hợp trong tổng số hạt xanh trơn ở F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu????
 
Minh huong dan dum ban nhe. Dau tien ban xet ti le cua tung cap tinh trang:
+ vang/xanh=(120+40)/(120+40)=1:1=> cap gen tuong ung la: Aa * aa= 1/2Aa:1/2aa
+tron/nhan=(120+120)/(40+40)=3/1=> cap gen tuong ung la Bb*Bb=1/4BB:1/2Bb:1/4bb
=> ti le kieu gen dong hop ve xanh tron la
1/2aa*1/4BB=1/8 hay 12,5%
 

viplaobao

Member
Minh huong dan dum ban nhe. Dau tien ban xet ti le cua tung cap tinh trang:
+ vang/xanh=(120+40)/(120+40)=1:1=> cap gen tuong ung la: Aa * aa= 1/2Aa:1/2aa
+tron/nhan=(120+120)/(40+40)=3/1=> cap gen tuong ung la Bb*Bb=1/4BB:1/2Bb:1/4bb
=> ti le kieu gen dong hop ve xanh tron la
1/2aa*1/4BB=1/8 hay 12,5%

:chuan:

cám ơn bạn tớ đang cần tìm cái này diên đàn hay quá :welcome:
 

Facebook

Top