What's new

tìm người hỗ trợ triển khai giống lúa lai đến địa phương (miền Bắc)

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Tôi đang cần tìm người hỗ trợ triển khai giống lúa lai đến địa phương (miền Bắc): (1) đang công tác tại các trung tâm khuyến nông hoặc các cơ quan liên quan tại địa phương miền Bắc, (2) đã nghiên cứu triển khai, khảo sát, đánh giá các giống lúa sản xuất ở các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp. Xin giới thiệu và giúp đỡ.
 

Facebook

Top