What's new

Người và tinh tinh

Miale95

New member
Cho em hỏi một câu tiến họa ạ:

Số lượng và chức năng của gen người và tinh tinh rất giống nhau, nhưng 2 loài có nhiều điểm khác nhau về hình thái và đặc điểm sinh học. Lý do giải thích đúng nhất là:
A. Do loài người có đời sống xã hội của loài người phát triển, đặc biệt là sự hình thành tiếng nói và chữ viết.
B. Do chu kỳ sinh sản của người và tinh tinh rất khác nhau.
C. Do một số ít các đột biến ở các gen điều hòa khiến việc điều hòa biểu hiện gen trong các giai đoạn phát triển của 2 loài khác nhau.
D. Do điều kiện sống và sinh sản của người và tinh tinh rất khác nhau.

:mrgreen:
 

Rainagain

Member
Đúng là C bạn ạ. Tiếng nói cũng là một thành quả do việc điều hòa biểu hiện gen đúng thời điểm trong giai đoạn phát triển của loài đấy.
 

Facebook

Top