What's new

Câu hỏi về kỷ thuật gene cần giúp đỡ

nho.biotech

New member
[FONT=&quot]câu 1: xử lý CIAP sau khi mở vòng vector plasmid có ảnh hưởng đến phản ứng gắn của vector với đoan DNa ngoại lai không ???:cuta:
Câu 2 : Vector plasmid được dephosphoryl hóa bằng alkaline phosphat sau khi gắn đoạn DNA ngoại lai có thể biến nạp vào E.coli không ????
Em cảm ơn :chuan::mrgreen:
[/FONT]
 

Facebook

Top