What's new

sinh lý tuần hoàn

Các bạn giúp mình câu nè nhé:
Nêu cơ chế của dịch thể và một số chất điện giải lên hoạt động của tim ếch tách rời?
Nếu có tài liệu liên quan cho mình xin luôn nhé!
Cám ơn nhiều!
 

Facebook

Top