What's new

Everything come from the egg

anh dao

New member
mọi người có thể cho em ý kiến về phát biểu của william harvey "everything come from the egg" được không .Thầy cho bài tập về nhà làm mà khó quá .mọi người có ai biết thì giúp e với.(y)
 

Facebook

Top