What's new

Hi

nguyen hong

New member
Mình đang cần tim 1 bài báo về 1 mảng đề tài về công nghệ enzyme bằng tiêng anh để báo cáo. tim được mà bài khó qua. bạn nao có biết giúp minh voi. tieng anh của minh kém quá.tks:cry:
 

Facebook

Top