What's new

Rừng trên núi cao ở Việt Nam

serry1410

Member
Em đang làm thuyết trình về rừng ở Việt Nam và có một thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ
Vì sao tất cả rừng trên núi cao đều là rừng thường xanh và các loài cây chiếm ưu thế là cây Lá rộng, lá kim?
 

Facebook

Top