What's new

Bài tập:tìm trật tự các gen khi biết tần số hoán vị gen!?

painofkidvn

New member
Tần số hoán vị gen như sau: AB = 19%, AC = 36%, BC = 17%. Trật tự các gen trên NST (bản đồ gen) như thế nào ?
 

pdn

Pham Duy Nghia
:| ABC
Nhớ là 1% hvg= 1cM
Bạn suy luận thế này nhé... AB= 19cM; BC= 17cM, AC= 36cM

Vậy bạn nghĩ sao về câu hỏi này:
Ba gen A, B và D cùng nằm trên một NST theo thứ tự ADB. Khi xét riêng từng cặp gen thì tần số trao đổi chéo giữa A và D là 15%, tần số trao đổi chéo giữa B và D là 20%. Trong điều kiện có xảy ra trao đổi chéo kép với xác suất ngẫu nhiên thì tần số trao đổi chéo giữa A và B là:
A. 5%
B.29%
C.32%
D.35%
 

Rainagain

Member
Ba gen A, B và D cùng nằm trên một NST theo thứ tự ADB. Khi xét riêng từng cặp gen thì tần số trao đổi chéo giữa A và D là 15%, tần số trao đổi chéo giữa B và D là 20%. Trong điều kiện có xảy ra trao đổi chéo kép với xác suất ngẫu nhiên thì tần số trao đổi chéo giữa A và B là:
A. 5%
B.29%
C.32%
D.35%

Đáp án B, 29% :???:

Tần số TĐC kép là 0.15 x 0.2 = 0.03
Tần số TĐC giữa gien A và B là 0.15 + 0.2 - 2 x 0.03= 0.29 = 29%
 

pdn

Pham Duy Nghia
Đáp án B, 29% :???:

Tần số TĐC kép là 0.15 x 0.2 = 0.03
Tần số TĐC giữa gien A và B là 0.15 + 0.2 - 2 x 0.03= 0.29 = 29%

Bạn giải thích tại sao làm được như vậy? Chứ cái công thức thì ai cũng biết rồi, search ngay câu hỏi trên ở diễn đàn này cũng có! Và nó mâu thuẫn hay không mâu thuẫn với câu hỏi của Thread starter ?
 

Rainagain

Member
Bạn giải thích tại sao làm được như vậy? Chứ cái công thức thì ai cũng biết rồi, search ngay câu hỏi trên ở diễn đàn này cũng có! Và nó mâu thuẫn hay không mâu thuẫn với câu hỏi của Thread starter ?

Tu nhien minh khong go duoc tieng viet co dau, xin cac ban thu loi nhe...

Co the di hop tu 3 cap gen tren (vd nhu AdB/aDb) khi giam phan se cho 8 loai giao tu sau:
AdB; aDb; adB; ADb; Adb; aDB; ADB; adb.
Theo dinh nghia tan so TDC = ti le giao tu mang hvg/ tong so giao tu
Tan so TDC A va D la 15%. Vay ta co adB+ ADb + ADB+ adb = 15%.
Tan so TDC B va D la 20%. Vay ta co Adb+ aDB + ADB+ adb = 20%.
Tan so TDC kep duoc tinh = 15% x 20% = 3%. Giao tu mang TDC kep se la ADB va adb nen ADB + adb = 3%.
Tu 3 cai tren ta tinh dc adB + ADb + Adb+ aDB = 15% + 20% - 3% - 3% = 29%. Vay tan so TDC cua A va B la 29%

ai mau thuan hay khong thi tu khi lam dang bai nay minh da dat ra nhung tam thoi minh chua giai thich duoc, nhieu lan dinh hoi nhung quen mat, ban hay cho minh biet voi.
 

Facebook

Top