đề khó quá giúp với huhu

Status
Not open for further replies.
Câu 1 (3,0 đ):
Tại sao các quần thể sinh vật trong tự nhiên luôn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên nhưng nguồn biến dị di truyền của quần thể vẫn rất đa dạng mà không bị cạn kiệt?
Câu 2 (2,0 đ):
Giả sử 2 đảo A và B có cùng một diện tích và ở cùng một vĩ độ, đảo A có các loài động vật A,B,C,D,E; đảo B có các loài động vật A,B,C,D,E, F,G,H,X,Y. Xét về mặt lí thuyết trong tương lai sau cùng một thời gian tiến hóa, số lượng loài mới xuất hiện ở đảo nào nhiều hơn? Giải thích.
Câu 3 (2,0 đ):
Một quần thể của cùng một loài sinh vật sau khi bị các trở ngại địa lí chia cắt thảnh hai quần thể cách li (được gọi là quần thể A và B). Sau một thời gian tồn tại các trở ngại địa lí không còn nữa và hai quần thể lại tiếp xúc với nhau. Người ta nhận thấy khi quần thể A tiếp xúc với quần thể B thì các con lai vẫn được tạo ra. Hãy cho biết, các con lai có đặc điểm sinh học như thế nào thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm cho quần thể A và B dần hình thành hai loài khác nhau ngay cả khi các cá thể của quần thể B vẫn tiếp tục giao phối với các cá thể của quần thể A cho ra các cá thể lai.
Câu 4 (4,0 đ):
a. Trong một quần thể nhỏ cân bằng di truyền ở người thuộc một bộ lạc châu Phi, tần số alen A và a tại một locut tương ứng là 0,3 và 0,7. Tuy vậy, không phải mọi cá thể có kiểu gen aa sống được đến độ tuổi có khả năng sinh sản; cụ thể tần số thích nghi tương đối của kiểu gen này chỉ là 0,9, trong khi tần số thích nghi tương đối như vậy của các kiểu gen còn lại là 1. Tỉ lệ phần trăm cá thể dị hợp tử trong các trẻ sơ sinh thế hệ tiếp theo là bao nhiêu?
b. Một quần thể bướm cân bằng di truyền có tần số alen cg = c = 0,5; Biết alen cg quy định bướm màu xám trội hơn so với c quy định bướm màu trắng. Vì chim dễ phát hiện và bắt những con bướm cánh trắng nên hệ số thích ứng (thích nghi) của bướm cánh trắng giảm còn 0,2 (hệ số thích ứng của bướm cánh xám S= 1). Tần số các kiểu gen sau một thế hệ chọn lọc sẽ là bao nhiêu (chọn lọc tác động trước sinh sản)?
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,834
Messages
71,695
Members
43,748
Latest member
lethanhdat
Back
Top