What's new

sinh lí thực vật

Status
Not open for further replies.

suzu

New member
mọi người trả lời dùm t với nha:
1.cơ chế tỏng hợp ATP trong hoat đọng hô hấp.
2.so sánh tổng hợp ATP trong hô hấp và trong quang hợp.
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top