What's new

Về vấn đề lên men sản xuất phytase từ chủng pichia pastoris

hoangmanhhung

New member
Mình nhận đồ án môn học về Thiết kế phân xưởng lên men sản xuất enzyme phytase từ chủng tái tổ hợp pichia pastoris ( công suất và hiệu suất tự chọn) ( lên men chìm) . Mình tìm trên mạng có khá ít tài liệu về vấn đề này. ai đã từng làm hay nghiên cứu về nội dung này có thể giúp mình với. tài liệu tiếng anh cũng dc.. tks
 

Facebook

Top