What's new

Ai biết câu này "the deep ocean vent communities" nghĩa là gì không?

vinhhuynh

New member
hệ thống các miệng núi lừa sâu dưới lòng đại dương.
theo mình bạn nên học một khóa TOEFL là dịch mấy câu náy phà phà liền ah. ^^
 

Facebook

Top