What's new

Cho em hỏi về intron

tại sao DNA có đoạn intron xen kẽ exon đều nhau . các đoạn intron có tác dụng gì? nếu không có tác dụng tại sao khi sao mã không bỏ luôn. mà phải bỏ sau khi sao mã. và các đoạn intron ấy sao mã từ DNA trước hay từ đâu? nếu như từ DNA thì như thế sau 1 số lần sao mã DNA sẽ bị ngắn đi a?
 

orion8x

Member
1. intron va exon xen kẽ kg đều nhau. Đoạn ngắn, đoạn dài.
2. Trước đây intron đc cho rằng vô tác dụng, nưng gần đây một số đc cho rằng có thể là mạch để tổng hợp ra 1 số RNA (iRNA thì phải). Thêm nữa, sự có mặt của intron góp phần làm đa dạng protein từ 1 gene (nôm na là 1 từ 1 gene, ta có thể tổng hợp ra nhiều dạng của 1 protein tùy váo cách cắt intron, hay còn gọi là isoform)
3. Vì nó nằm xen kẽ nhau nên tất nhiên kg thể sao mã từng đoạn exon ra nhìu mảnh đc (ủa kg phải hiển nhiên sao, cớ sao lại hỏi câu này nhỉ!?) Mà thực ra là quá trình sao mã và cắt intron đc thực hiện cùng 1 lúc, vừa sao mã ra đc đoạn nào là spliceosome cắt tới đó.
4. Intron tất nhiên là sao mã ra từ DNA rồi (lại chuyện hiển nhiên)
5. intron đc cắt bỏ khi đã sao mã thành RNA. DNA đâu bị cắt gì đâu mà ngắn mất!?

P/s: 3 câu cuối chứng tỏ e bị hổng kiến thức nhiều quá!!!!
 

Facebook

Top