Một số thắc mắc của mình về chu trình c4

annghien

Junior Member
Cho em hỏi là ở tv c4, theo em biết chu trình Can-vin xảy ra trong tb bao bó mạch, đc các tế bao thịt lá bao quanh kín khiến tb này không thể nhận đc co2 khuếch tán. Do đó phải gắn CO2 vào PEP (emzym của bước này ko có ái lực với o2) tạo thành am ---> tb bao bó mạch. Việc cách biệt không gian này sẽ tránh đc hô hấp sáng, vì tại đó rubisco đc điều chỉnh để chỉ xúc tác cho co2 từ AM. Thậm chí ở tb bao bó mạch ko có ps II tránh tạo ra o2.
Như vậy việc cách biệt không gian này theo em nghĩ o2 cũng sẽ không khuếch tán đc vào trong tb bao bó mạch, điều này có đúng ko ạ. nếu như vậy thì tb bao bó mạch hô hấp theo phương thức nào?
Mong đc mọi người giúp đỡ. Nếu có gì sai sót cũng mong được mọi người giúp em hiểu rõ thêm vấn đề này ạ(y)
 
Cho em hỏi là ở tv c4, theo em biết chu trình Can-vin xảy ra trong tb bao bó mạch, đc các tế bao thịt lá bao quanh kín khiến tb này không thể nhận đc co2 khuếch tán. Do đó phải gắn CO2 vào PEP (emzym của bước này ko có ái lực với o2) tạo thành am ---> tb bao bó mạch. Việc cách biệt không gian này sẽ tránh đc hô hấp sáng, vì tại đó rubisco đc điều chỉnh để chỉ xúc tác cho co2 từ AM. Thậm chí ở tb bao bó mạch ko có ps II tránh tạo ra o2.
Như vậy việc cách biệt không gian này theo em nghĩ o2 cũng sẽ không khuếch tán đc vào trong tb bao bó mạch, điều này có đúng ko ạ. nếu như vậy thì tb bao bó mạch hô hấp theo phương thức nào?
Mong đc mọi người giúp đỡ. Nếu có gì sai sót cũng mong được mọi người giúp em hiểu rõ thêm vấn đề này ạ(y)

Mình nghĩ là diệp lục ở tế bào bao bó mạch mới ko có hệ psII và RuBisCO cho nên RuBisCO mới ko thực hiện hoạt tính oxygenaza, chứ tế bào thì vẫn phải hô hấp bằng ti thể chứ?
 
Mình nghĩ là diệp lục ở tế bào bao bó mạch mới ko có hệ psII và RuBisCO cho nên RuBisCO mới ko thực hiện hoạt tính oxygenaza, chứ tế bào thì vẫn phải hô hấp bằng ti thể chứ?

tế bào bao bó mạch không có rubisco thì làm sao mà xảy ra được canvin.mình nghĩ là O2 vẫn vào trong tế bào nhưng với nồng độ thấp.
 
Mình nghĩ là diệp lục ở tế bào bao bó mạch mới ko có hệ psII và RuBisCO cho nên RuBisCO mới ko thực hiện hoạt tính oxygenaza, chứ tế bào thì vẫn phải hô hấp bằng ti thể chứ?

phải có Rubisco chứ bạn :D
 
Cho em hỏi là ở tv c4, theo em biết chu trình Can-vin xảy ra trong tb bao bó mạch, đc các tế bao thịt lá bao quanh kín khiến tb này không thể nhận đc co2 khuếch tán. Do đó phải gắn CO2 vào PEP (emzym của bước này ko có ái lực với o2) tạo thành am ---> tb bao bó mạch. Việc cách biệt không gian này sẽ tránh đc hô hấp sáng, vì tại đó rubisco đc điều chỉnh để chỉ xúc tác cho co2 từ AM. Thậm chí ở tb bao bó mạch ko có ps II tránh tạo ra o2.
Như vậy việc cách biệt không gian này theo em nghĩ o2 cũng sẽ không khuếch tán đc vào trong tb bao bó mạch, điều này có đúng ko ạ. nếu như vậy thì tb bao bó mạch hô hấp theo phương thức nào?
Mong đc mọi người giúp đỡ. Nếu có gì sai sót cũng mong được mọi người giúp em hiểu rõ thêm vấn đề này ạ(y)[/QUOTE
:rose:
Xin chú ý rằng:Ribisco trong điều kiện nồng độ O2 vượt mức mới thể hiện hoạt tính oxigenaza của mình, Tế bào Qh Cây C3 do trao đổi khí trực tiếp từ AM và xảy ra pha sáng nên nồng độ O2 cao ==> xảy ra hô hấp sáng.
Như vậy trong tế bào bao bó mạch vẫn có O2 cho hô hấp và các quá trình khác, nhưng nồng độ O2 thấp hơn nên không làm Rbisco thể hiện hoạt tính oxigenaza của mình.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,782
Messages
71,687
Members
56,326
Latest member
edwarddang999
Back
Top