What's new

Sinh học - Một số bài tập đơn giản

Tran_Hoan

Member
Câu1: Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của châu chấu dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy có một số tế bào chỉ có 23 NST. Kết luận nào là đúng nhất về cá thể mang 23 NST nói trên?

Câu2: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến ?

Câu3:Cây lai F1 từ phép lai giữa cải củ và cải bắp có đặc điểm gì?

Câu4:Câu nào sau đây nói về AND có trong một tế bào não của bạn là đúng?

A. Phần lớn ADN mã hóa cho protein

B. Phần lớn các gen có xu hướng được phiên mã.

C. Nó có ADN giống với một tế bào ở tim.

D. Nhiều gen thường gộp nhóm thành cụm operon.

Câu5:
Một tế bào sinh dục đực, trong quá trình giảm phân có xảy ra đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST. Có nhiều nhất bao nhiêu loại tinh trùng được tạo ra có NST bị chuyển đoạn?

Câu6:Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ (không phải do ghép cành) là kết quả sự biểu hiện của đột biến?

Mấy bài trên không khó nhưng các bạn vào thảo luận sôi nổi nhé !!!

:welcome:
 

dinhhai1308

Member
Câu1: Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của châu chấu dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy có một số tế bào chỉ có 23 NST. Kết luận nào là đúng nhất về cá thể mang 23 NST nói trên?

Câu2: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến ?

Câu3:Cây lai F1 từ phép lai giữa cải củ và cải bắp có đặc điểm gì?

Câu4:Câu nào sau đây nói về AND có trong một tế bào não của bạn là đúng?

A. Phần lớn ADN mã hóa cho protein

B. Phần lớn các gen có xu hướng được phiên mã.

C. Nó có ADN giống với một tế bào ở tim.

D. Nhiều gen thường gộp nhóm thành cụm operon.

Câu5:
Một tế bào sinh dục đực, trong quá trình giảm phân có xảy ra đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST. Có nhiều nhất bao nhiêu loại tinh trùng được tạo ra có NST bị chuyển đoạn?

Câu6:Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ (không phải do ghép cành) là kết quả sự biểu hiện của đột biến?

Mấy bài trên không khó nhưng các bạn vào thảo luận sôi nổi nhé !!!

:welcome:
Câu 1: Đây là châu chấu đực có bộ NST giới tính là XO. còn 22 NST là NST thường.Tránh nhầm tưởng đột biến NST bạn nhé
Câu 2:Bạn muốn hỏi gì vậy
Câu 4: mình nghĩ là D.Bởi vì ở não hầu như các tb không phân chia nên mình nghĩ vai trò điều hòa của cụm operon giống như vi khuẩn Lac là khá quan trọng
Câu 5: 4 loại tinh trùng, ( lưu ý có thể chuyển đoạn giữa các cặp tương đồng hoặc k tương đồng).Hình như sẽ có 2 tb , 2 tb chuyển đoạn .Cái này k chắc lắm
Câu 6: Mình thể là đột biến ở NP hay thời kì đầu của hợp tử dẫn đến thế khảm .Một phần mang thể đb, một phần bt
 

Tran_Hoan

Member
Câu 2 đầy đủ là thế này nè bạn

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến

A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.

C. lặp đoạn, mất đoạn, chuyển đoạn.

D. chuyển đoạn, đảo đoạn.
 

Tran_Hoan

Member
Câu 4: mình nghĩ là D.Bởi vì ở não hầu như các tb không phân chia nên mình nghĩ vai trò điều hòa của cụm operon giống như vi khuẩn Lac là khá quan trọng

Mình cũng chọn là D nhưng ko chính xác bạn ạ :botay:

câu 6 các đáp nè bạn

A. xôma.
B. lặn.
C. giao tử.
D. tiền phôi.
 

Tran_Hoan

Member
A. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
B. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
C. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, bất thụ và không sinh trưởng phát triển được.
D. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, bất thụ và không sinh trưởng phát triển được.
đáp án chọn câu 3 đây bạn !
 

dinhhai1308

Member
A. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
B. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
C. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, bất thụ và không sinh trưởng phát triển được.
D. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, bất thụ và không sinh trưởng phát triển được.
đáp án chọn câu 3 đây bạn !
Mình nghĩ sẽ phát triển bt nhưng bất thụ còn Bộ NSt thì cả bik của 2 cây này là bao nhiêu nhưng tổng lại : sẽ có n của cây này n của cây kia nhưng bất thụ do k tương đồng=> k bắt chéo đc trong GP => bất thụ
 

dinhhai1308

Member
Mình cũng chọn là D nhưng ko chính xác bạn ạ :botay:

câu 6 các đáp nè bạn

A. xôma.
B. lặn.
C. giao tử.
D. tiền phôi.
Câu 6: có vẻ là đb xoma do NP .chỉ có đb tiền phôi( hợp tử trong những lần đầu NP) có vẻ như là cũng khá đúng nhưng mình nghĩ đb do tb xoma vẫn hợp lý hơn
 

Tran_Hoan

Member
Câu 6: có vẻ là đb xoma do NP .chỉ có đb tiền phôi( hợp tử trong những lần đầu NP) có vẻ như là cũng khá đúng nhưng mình nghĩ đb do tb xoma vẫn hợp lý hơn

uk mình cũng ngĩ là tiền phôi chứ !!!!!!!!!!!!!! :buonchuyen:
 

yuper

Member
- Câu 6 là thể khảm, mà chỉ có đột biến xoma mới tạo ra đc thể khảm
 

pdn

Pham Duy Nghia
Câu 2 đầy đủ là thế này nè bạn

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến

A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.

C. lặp đoạn, mất đoạn, chuyển đoạn.

D. chuyển đoạn, đảo đoạn.

như vậy người ra câu hỏi này khẳng định chắc chắn rằng đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp NST
:divien:

- Câu 6 là thể khảm, mà chỉ có đột biến xoma mới tạo ra đc thể khảm

thể khảm là gì, tại sao nhất thiết phải là đột biến ở tế bào soma?
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Đột_biến_gen_là_gì_và_nó_xảy_ra_như_thế_nào?
 

dinhhai1308

Member
- Câu 6 là thể khảm, mà chỉ có đột biến xoma mới tạo ra đc thể khảm
Không phải vậy bạn ak hợp tử ở một số lần NP đầu bị đb sẽ vẫn tạo được thể khảm chứ k chỉ riêng đb xoma tạo thể khảm đc .yêu cầu bạn nói gì phải có tính xác thực tránh việc kiến thức sai bị nhiễu loạn vào đầu các bạn ôn thi
 

yuper

Member
như vậy người ra câu hỏi này khẳng định chắc chắn rằng đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp NST
:divien:thể khảm là gì, tại sao nhất thiết phải là đột biến ở tế bào soma?
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/%C4%90%E1%BB%99t_bi%E1%BA%BFn_gen_l%C3%A0_g%C3%AC_v%C3%A0_n%C3%B3_x%E1%BA%A3y_ra_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o%3F

- Nếu là đột biến tiền phôi, thì nó sẽ tiềm ẩn trong cơ thể mà ko đc biểu hiện

- Nếu là ĐB giao tử sẽ biểu hiện ra toàn bộ KH

- ĐB lặn có hại, nó sẽ ko đc biểu hiện ra KH nếu ko ở trạng thái đồng hợp lặn

- Nên chỉ có thể là đột biến xoma, sẽ biểu hiện ra 1 phần cơ thể và được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng

- Câu này chỉ cần nắm llys thuyết là đc, ko có gì khó khăn cả
 

pdn

Pham Duy Nghia
- Nếu là đột biến tiền phôi, thì nó sẽ tiềm ẩn trong cơ thể mà ko đc biểu hiện
- Nên chỉ có thể là đột biến xoma, sẽ biểu hiện ra 1 phần cơ thể và được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng

-chỉ là có thể chứ không phải chắc chắn sẽ tiềm ẩn....
-đột biến tiền phôi cũng có thể biểu hiện ra 1 phần cơ thể và được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng
- Nếu là ĐB giao tử sẽ biểu hiện ra toàn bộ KH
câu này đâu có đúng.!
 

dinhhai1308

Member
-chỉ là có thể chứ không phải chắc chắn sẽ tiềm ẩn....
-đột biến tiền phôi cũng có thể biểu hiện ra 1 phần cơ thể và được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng

câu này đâu có đúng.!
Mình hoàn toàn đồng ý với pdn đột biến ở thời kì đầu trong SGK nâng cao 12 nói là một phần tạo thể khảm 1 phần tạo thể đb một phần tạo thể khảm
 

yuper

Member
Mình hoàn toàn đồng ý với pdn đột biến ở thời kì đầu trong SGK nâng cao 12 nói là một phần tạo thể khảm 1 phần tạo thể đb một phần tạo thể khảm


- Mình đọc nhiều tài liệu nhưng chưa thấy cái nào nhắc tới "đột biến tiền phôi tạo thể khảm" cả, kể cả trong SGK

- @pdn: câu "Nếu là ĐB giao tử sẽ biểu hiện ra toàn bộ KH" đâu có sai, đọc kĩ lại SGK thì sẽ hiểu, nếu nó là ĐB trội thì sẽ biểu hiện ra 1 KH đồng nhất hoặc ko biểu hiện nếu ở trạng thái dị hợp
 

pdn

Pham Duy Nghia
SGK cũng đâu có dòng nào ghi là đột biến tiền phôi không tạo thể khảm.
từ đầu tới giờ mình cũng không khẳng định đột biến tiền phôi tạo thể khảm, mình chỉ phản bác lập luận của bạn thôi, nếu bạn cho rằng không thể thì giải thích một cách hợp lí cho mọi người cùng nghe và nếu đúng thì mọi người chấp nhận đáp án của bạn.!

- @pdn: câu "Nếu là ĐB giao tử sẽ biểu hiện ra toàn bộ KH" đâu có sai, đọc kĩ lại SGK thì sẽ hiểu, nếu nó là ĐB trội thì sẽ biểu hiện ra 1 KH đồng nhất hoặc ko biểu hiện nếu ở trạng thái dị hợp

coi như bạn viết thiếu trong câu trên, chỉnh sửa thành: ............nếu nó là đột biến lặn thì sẽ ko biểu hiện nếu ở trạng thái dị hợp.

ngay giải thích của bạn đã cho thấy câu đó viết sai, đột biến lặn đâu có biểu hiện ra toàn bộ kiểu hình ở trạng thái dị hợp mà nói rằng :
''Nếu là ĐB giao tử sẽ biểu hiện ra toàn bộ KH''
bản chất của quá trình này là do giao tử mang gen đột biến sẽ khiến cho mọi tế bào trong cơ thể con đều mang đột biến, như vậy toàn bộ kiểu gen các tế bào trong cơ thể là như nhau, còn việc nó biểu hiện thành kiểu hình thế nào còn tùy..!
 

yuper

Member
- Hic, mình viết vắn tắt cho nhanh mà, dù nó có biểu hiện hay ko thì cũng sẽ biểu hiện ra 1 KH trên cơ thể chứ ko biểu hiện 2 KH trên cơ thể như dề bài

- Thi ĐH kiến thức đều phải nằm trong SGK, mà SGK chỉ nhắc tới đột biến soma tạo thể khảm, còn đột biến tiền phôi thì ko nhắc tới. Vậy thì nên chọn Đột biến Soma. Tiện thể nhắc lại là mình chưa đọc tài liệu nào nhắc tới " đột biến tiền phôi tạo thể khảm", nếu bạn tìm đc thì post cho mọi người xem :D

- Mà thôi, chốt cho nó nhanh, bác chủ thớt có đáp án thì post cho mọi người cùng xem đi nào
 

Tran_Hoan

Member
- Hic, mình viết vắn tắt cho nhanh mà, dù nó có biểu hiện hay ko thì cũng sẽ biểu hiện ra 1 KH trên cơ thể chứ ko biểu hiện 2 KH trên cơ thể như dề bài

- Thi ĐH kiến thức đều phải nằm trong SGK, mà SGK chỉ nhắc tới đột biến soma tạo thể khảm, còn đột biến tiền phôi thì ko nhắc tới. Vậy thì nên chọn Đột biến Soma. Tiện thể nhắc lại là mình chưa đọc tài liệu nào nhắc tới " đột biến tiền phôi tạo thể khảm", nếu bạn tìm đc thì post cho mọi người xem :D

- Mà thôi, chốt cho nó nhanh, bác chủ thớt có đáp án thì post cho mọi người cùng xem đi nào

Uk mình cũng vừa xem đáp án
Đột biến xoma :mrgreen:
 

Tran_Hoan

Member
ở ruồi giấm 2n=8 nst giả sử trong quá trình giảm phân ở ruồi giám cái có 2 cắp NST mà mỗi cặp
xảy ra 2 trao đổi chéo đơn ,1 trao đổi chéo kép.
P/s : Câu ni mình tính ra 256 mà đáp án bạn đó lại là 64
Anh e vào xem coi thế nào @@@
 

Rainagain

Member
Câu 4: mình nghĩ là D.Bởi vì ở não hầu như các tb không phân chia nên mình nghĩ vai trò điều hòa của cụm operon giống như vi khuẩn Lac là khá quan trọng

Câu này là C chứ :| Ở nhân thực ít có operon lắm...

Câu3:Cây lai F1 từ phép lai giữa cải củ và cải bắp có đặc điểm gì?
Sẽ có thể có cả củ cả bắp nhưng đều bé vì tốn năng lượng rất nhiều để duy trì 2 đặc điểm trên, không thể to như bt được
Hoặc sẽ có rễ cải bắp và lá cải củ =]] nên không ăn được .

Yuper lưu ý là học khoa học đừng có nhanh nhảu, sai một ly đi một dặm bạn ạ, đừng có chủ quan... Bạn mà viết vào bài thi như vừa rồi là ăn đòn đó nha :bimat:

ở ruồi giấm 2n=8 nst giả sử trong quá trình giảm phân ở ruồi giám cái có 2 cắp NST mà mỗi cặp
xảy ra 2 trao đổi chéo đơn ,1 trao đổi chéo kép.
P/s : Câu ni mình tính ra 256 mà đáp án bạn đó lại là 64
Anh e vào xem coi thế nào @@@

Câu này hình như pdn đem đố rồi thì phải...
 

Facebook

Top