Một bài tập di truyền thắc mắc cách giải

dammesinhhoc

Junior Member
Các anh các chị các thầy các cô ơi, em có một bài tập về di truyền nhờ mọi người giúp đỡ.
"Người ta cho 8 cây ngô thân cao, hạt đỏ là trội hoàn toàn tự thụ phấn, F1 thu được :
900 cây thân cao, hạt đỏ : 300 cây thân cao, hạt vàng: 60 cây thân thấp, hạt đỏ : 20 cây thân thấp , hạt vàng.
Hãy xác định số cây có cùng kiểu gen của 8 cây ngô đem tự thụ phấn. Cho biết mỗi cây tự thụ phấn đều cho một số hạt bằng nhau và phát triển bình thường, mỗi gen quy định một tính trạng và di truyền phân li độc lập. "
Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người nhiều.
 
hiện giờ mình chưa tìm được cách nào hay hơn bạn tham khảo cách này nhé:
8 cây P đấy có kiểu gen và tỉ lệ tương ứng là p AABB; q AABb; r AaBB; s AaBb ( p + q + r + s = 100% ); mỗi cây tự TP cho N hạt.
AABB tự TP cho 100% cao đỏ
AABb tự TP cho 3 cao đỏ / 1 cao vàng
AaBB tự TP cho 3 cao đỏ / 1 thấp đỏ
AABb tự TP cho 9 cao đỏ / 3 cao vàng / 3 thấp đỏ / 1 thấp vàng
==>F1:
cao đỏ = N.p + 3/4 N.q + 3/4 N.r + 9/16 N.s = 45/64
cao vàng = N.q + 3/16 N.s = 15/64
thấp đỏ = N.r + 3/16 N.s = 3/64
thấp vàng = 1/16 N.s = 1/64
==> N.p = N.r = 0; N.q = 3/4; N.s = 1/4
==> p/q/r/s = 0/3/0/1
==> P có 6 cây AABb và 2 cây AaBb
 
Cám ơn thầy(cô) nhiều. Thầy ơi, em còn một câu hỏi nữa. Thầy chỉ giúp em với :
" Tại 1 nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. TH nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha vẫn có thể xác định được đứa bé nào là con của người mẹ nào ?
A. 2 người mẹ lần lượt có nhóm máu A và B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và A.
B. 2 người mẹ có nhóm máu AB và O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và AB
C. 2 người mẹ có nhóm máu A và O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và A.
D. 2 người mẹ có nhóm máu B và O , hai đứa trẻ có nhóm máu B và O
Câu này em biện luận từng câu một , cuối cùng ra đáp án là B. Em cảm thấy cách làm này rất chậm và rườm rà. Xin thầy chỉ em cách nào để biết được câu trả lời chính xác và nhanh nhất. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.
 
ngại quá mình chỉ là học sinh lớp 12 thôi;
vì đây là một câu trắc nghiệm nên theo đúng nguyên tắc mình sẽ phải đọc qua cả 4 đáp án, sau đó phân tích từng đáp án một (thường theo thứ tự A-B..., nếu A sai đến câu B bạn thấy nó đúng thì cứ sẵn sàng chọn thôi không nhất thiết phải phân tích 2 đáp án còn lại). - cái này có thể giúp bạn chọn nhanh hơn chút thôi.
còn trong trường hợp cụ thể này thì khi đọc câu hỏi sẽ lưu ý đến việc nhóm máu AB không thể sinh con có nhóm máu O và ngược lại nhóm máu O khong thể sinh con có nhóm máu AB ( viết kiểu gen là thấy mà ) nên bạn sẽ soi xem đáp án nào kiểu như thế là được.
 
Cho mình hỏi thêm 2 câu nữa nhé :
1. ĐƠn vị cơ sở cấu trúc NST là :
A. Nucleotit
B.Nucleoxom
C. Sợi nhiễm sắc
D. Sợ cơ bản
2. NST được cấu tạo từ đơn phân
A. Nucleotit
B. Nucleoxom
C. Axit Nucleic
D. ADN và ARN
mình đang phân vân giữa Nucleotit và nucleoxom giữa 2 câu này. K biết đáp án nào mới thực sự chính xác
Àh mình còn có thêm 2 câu hỏi nữa :
Điểm khác nhau cơ bản nhất của cơ chế nguyên phân và giảm phân là gì
A. Số lần phân bào
B. Sự sắp xếp các NST kép ở kì giữa của nguyên Phân và giảm phân 1
C. Số tế bào con tạo ra
D. sự tiếp hợp của các NST kép
Hợp tử được phát triển từ
A. Phôi
B. Tinh trùng.
C. Thể định hướng
D. Tế bào trứng
A, C thì tất nhiên bị loại, chỉ còn B với D. Mình cũng k biết đáp án nào trg 2 đáp án này là chính xác. Mong mọi người giúp đỡ
 
1. ở SV nhân thực là Nucleosome
2. mình không nghĩ có thể dùng từ đơn phân nhưng nếu buộc phải chọn một đáp án thì vẫn là Nucleosome
3. nhất thì có lẽ nên chọn tiếp hợp
4. bạn xem lại SGK 11 để biết thế nào là phát triển nhé.!
:rose:
 
Tks bạn rất nhiều. Mình đã hiểu hết r`. Bạn giúp mình thêm 1 vài câu nữa nhé ^_^ :
1. Nội dung nào không đúng khi nói cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là :
A. Các tác nhân gây đột biến bên ngoài hoặc bên trong tb làm cho NST bị đứt hoặc gãy.
B. Các tác nhân gây ảnh hưởng đến sự trao đổi chéo của các cromatit
C. Các tác nhân gây rối loạn nhân đôi NST
D. Các tác nhân tác động luôn làm hại cho sv
2. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến đột biến NST?
I. ADN nhân đôi sai ở 1 điểm nào đó trên NST
II. Do NST đứt gãy, đoạn này kết hợp với 1 NST khác
III. Đảo đoạn xảy ra ở kì trước I giảm phân giữa 2 cromatit của cặp NST đồng dạng.
IV. Sự phân li ko bt của NST, xảy ra ở kì sau của qtrinh phân bào.
V. Sự phá hủy ko xhien thoi vô sắc trong phân bào
Các đáp án :
A. II, IV và V
B. II, III và IV
C. III , IV và V
D. I , II, III và IV
3. Dạng đột biến cấu trúc NST nào sẽ tạo những loại giao tử không bt?
A. Mất đoạn.
B. Lặp Đoạn
C. Chuyển đoạn
D. Đảo đoạn có tâm động.
4. Dạng dbien ctruc NST nào làm thay đổi vtri gen trên NST ?
A. đảo đoạn và chuyển đoạn
B. Chuyển đoạn và mất đoạn nhỏ
c. Lặp đoạn và chuyển đoạn ko tương hỗ
D. mất đoạn và lặp đoạn
5. Ndung ko đúng khi nói dbien ctruc NST xảy ra trên 1 NST làm thay đổi vị trí gen là dạng
A. lặp đoạn và mất đoạn
B. Trao đổi đoạn và lặp đoạn
C. Lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ
D. Đảo đoạn
6. Muốn nhận biết có đột biến ctruc NST thì phải dựa vào kì nào của giảm phân? Vì sao ?
A. Kì trung gian
B. Kì giữa I
C. Kì sau I
D. Kì giữa II
6. Trong qtrinh phân bào thì đột biến ctruc NST thường xảy ra ở kì
A. Kì giữa I
B. Kì sau II
C. Kì cuối II
D. Kì trung gian
7. Dạng dbien nào có thể làm mất hoặc thêm vật chất dtruyen trong tbao
A. Lặp đoạn và chuyển đoạn tương hỗ
B. Mất đoạn và lặp đoạn
C. Đảo đoạn không có tâm động
D. Chuyển đoạn không tương hỗ và lặp đoạn
Xin bạn giúp đỡ mình . cảm ơn bạn trước :mrgreen:
 
Tks bạn rất nhiều. Mình đã hiểu hết r`. Bạn giúp mình thêm 1 vài câu nữa nhé ^_^ :
1. Nội dung nào không đúng khi nói cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là :
A. Các tác nhân gây đột biến bên ngoài hoặc bên trong tb làm cho NST bị đứt hoặc gãy.
B. Các tác nhân gây ảnh hưởng đến sự trao đổi chéo của các cromatit
C. Các tác nhân gây rối loạn nhân đôi NST
D. Các tác nhân tác động luôn làm hại cho sv
2. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến đột biến NST?
I. ADN nhân đôi sai ở 1 điểm nào đó trên NST
II. Do NST đứt gãy, đoạn này kết hợp với 1 NST khác
III. Đảo đoạn xảy ra ở kì trước I giảm phân giữa 2 cromatit của cặp NST đồng dạng.
IV. Sự phân li ko bt của NST, xảy ra ở kì sau của qtrinh phân bào.
V. Sự phá hủy ko xhien thoi vô sắc trong phân bào
Các đáp án :
A. II, IV và V
B. II, III và IV
C. III , IV và V
D. I , II, III và IV
3. Dạng đột biến cấu trúc NST nào sẽ tạo những loại giao tử không bt?
A. Mất đoạn.
B. Lặp Đoạn
C. Chuyển đoạn
D. Đảo đoạn có tâm động.
4. Dạng dbien ctruc NST nào làm thay đổi vtri gen trên NST ?
A. đảo đoạn và chuyển đoạn
B. Chuyển đoạn và mất đoạn nhỏ
c. Lặp đoạn và chuyển đoạn ko tương hỗ
D. mất đoạn và lặp đoạn
5. Ndung ko đúng khi nói dbien ctruc NST xảy ra trên 1 NST làm thay đổi vị trí gen là dạng
A. lặp đoạn và mất đoạn
B. Trao đổi đoạn và lặp đoạn
C. Lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ
D. Đảo đoạn
6. Muốn nhận biết có đột biến ctruc NST thì phải dựa vào kì nào của giảm phân? Vì sao ?
A. Kì trung gian
B. Kì giữa I
C. Kì sau I
D. Kì giữa II
6. Trong qtrinh phân bào thì đột biến ctruc NST thường xảy ra ở kì
A. Kì giữa I
B. Kì sau II
C. Kì cuối II
D. Kì trung gian
7. Dạng dbien nào có thể làm mất hoặc thêm vật chất dtruyen trong tbao
A. Lặp đoạn và chuyển đoạn tương hỗ
B. Mất đoạn và lặp đoạn
C. Đảo đoạn không có tâm động
D. Chuyển đoạn không tương hỗ và lặp đoạn
Xin bạn giúp đỡ mình . cảm ơn bạn trước :mrgreen:
câu 1: D hầu như thôi chứ không phải tất cả
3.Oái đề có nhầm k vậy
3.Hình như D
4.A
7.B
6.a
2.A
5.C
Có cần giải thích k nhỉ
 
câu 1: D hầu như thôi chứ không phải tất cả
3.Oái đề có nhầm k vậy
3.Hình như D
4.A
7.B
6.a
2.A
5.C
Có cần giải thích k nhỉ
Bạn ơi, giải thích giùm mình câu 2,3,7 cho mình với, mình ko hiểu. Còn các câu 1,4,5 bạn đánh giống hệt mình nhưng đáp án lại là 1C 4D 5D cơ. câu 6 thì k đúng Đáp án. 6B.
 
Bạn ơi, giải thích giùm mình câu 2,3,7 cho mình với, mình ko hiểu. Còn các câu 1,4,5 bạn đánh giống hệt mình nhưng đáp án lại là 1C 4D 5D cơ. câu 6 thì k đúng Đáp án. 6B.
Câu 2: Bạn cần phân biệt ĐB gen( ĐB điểm) và ĐB cấu trúc NST ,hay III. Đảo đoạn xảy ra ở kì trước I giảm phân giữa 2 cromatit của cặp NST đồng dạng. là trao đổi chéo
Câu 7: mất đoạn thì dẫn đến mất vật chất di truyền
Lặp đoạn: Tăng vật chất di truyền do khi cặp nu được lặp lại ở một trong các gen bất kì trong NST thì sẽ khiến tăng cường hoạt tính của tính trạng hoặc ngược lại,Đoạn gen lặp này tạo => alen khác với alen bđầu => tăng Vật chất di truyền
Câu 6: Nhìn nhầm GP đâu nằm trong kì trung gian chớ quên
 
Mọi người ơi, mình có câu hỏi này mong mọi người giúp đỡ :
Xác định số loại g tử và tỉ lệ g tử của cơ thể có KG : ABD/abd. Biết rằng trao đổi chéo giữa A và B xảy ra với tần số f1, giữa B và D với tần số f2
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top