What's new

Cách tính tỷ lệ dương tính giả, âm tính giả trong Multiplex Real-time PCR

Cách tính tỷ lệ dương tính giả, âm tính giả trong Multiplex là tính chung hết hay tính riêng cho mỗi gen mục tiêu? Mọi người có ai biết thì giúp đỡ mình với nhé.
 

Facebook

Top