What's new

Quang hợp

a. Nêu các bằng chứng lý thuyết chứng tỏ ôxy sinh ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ nước.
b. Chứnh minh hô hấp sáng làm giảm khoảng 50% năng suất quang hợp.
 
câu 1 hình như là viết phương trình pha sáng pha tối.
có thí nghiệm chứng mình bằng oxi phóng xạ
câu 2 thì vẽ sơ đồ: trên sơ đồ thì bình thường c5 thêm c02 để thành c6 từ đó tạo 2 C3
nhưng hô hấp sáng biến C5 thành 1c2 và 1c3. như vậy là giảm 40 phần trăm rồi
 

pdn

Pham Duy Nghia
giải thích chỗ 40% đi nào, người ta hỏi tại sao 50% mà, đâu phải ngẫu nhiên lấy số 50.!
 
trong sách thường hay ghi: giảm 40-50%. nhưng mình nghĩ nên dùng 40% hơn là 50%. vì c5 phải nhận c02 nữa thì mới tạo ra được 2 c3. vậy nên nói 50 thực ra thấy nó cứ sao sao. còn từ c5 thì ra được 1 c2 ( là 2/5 nên là 40% :)) chắc là thế =)) )
dùng 40-50% là ngon hơn
 

Facebook

Top