Bài tập di truyền ôn thi ĐH @

zoo_ht

Senior Member
Mình đang ôn thi và có 1 số câu hỏi di truyền chưa biết cách giải nên nhờ mọi người giải dùm mình với. Sắp thi roài.....


Câu 1: Cho biết A:quả đỏ; a: quả vàng. Trên một NST khác B: quả tròn .b:quả bầu ; D:lá chẻ, d: lá nguyên.Cho những cây dị hợp tử về 3 cặp gen trên tự thụ phấn, F1 thu được : 18% số cây có quả đỏ-tròn-nguyên. Biết gen trội hoàn toàn. Tỉ lệ cây vàng -bầu-nguyên là:
A.16% B.10% C. 1% D.0,25%

Câu 2: Một gen có 10 exon (3E1; 2E2;1E3;3E4;2E5). Số loại mạch polipeptit có thể tổng hợp:
A.2500 B.3000. C.3600. D.120
(thực ra mình vẫn chưa hiểu đề câu này lắm)Câu 3: Một quần thể bọ rùa có hình thức sinh sản ngẫu phối, gen A(cánh đỏ). Gen a (cánh xanh) đạt cân bằng Hacđi- vanbec, với pA=0,4. Qua 1 trận bão có 80% số con mầu xanh bị chết, nhưng chỉ có 10% số con đỏ chết. Tỉ lệ số con màu xanh trong quần thể sau khi có bão và đạt trạng thái cân bằng di truyền là:
A.31% B.20% C.55% D. 45%

Câu 4: Giả thiết có 3 cá thể thực vật lưỡng tính tự thụ phấn cùng loài phát tán tới 1đảo đại dương. Hai cá thể có kiểu gen AABb và 1 cá thể có kiểu gen AaBB. Do thích nghi được với điều kiện tự nhiên trên đảo nên chúng tồn tại và sinh sản bình thường. Tỉ lệ kiểu gen aaBB cảu quần thể ở thế hệ I3 là:
A 24/1164 B.105/1152 C.49/1276 D.30/1254

Câu 5; Cho lai những cây thuộc dòng thuần: quả tròn x quả dài ; F1 thu được đồng loạt quả dài. Cho F1 ngẫu phối thu được 104 cây quả tròn và 136 cây quả dài. Cho cây quả tròn F2 thụ phấn với cây quả dài F2. Khả năng thu được cây quả tròn là:
A.256/441 B.356/441 C. 185/441 D.125/441

Câu 6: Biết tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung 9:6:1
Cho những cây thuộc 2 dòng giao phối: Hoa tím x hoa trắng thu được F1. Cho F1 ngẫu phối, F2 thu được 3 lạo cây : hoa tím, hoa trắng và hoa vàn. Cho cây hoa tím F2 lai với cây hoa vàng F2. Tỉ lệ kiểu hình hoa tím ở F3 là:
A.16/27 B.3/16 C.12/21 D.1/4

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mình post thêm đáp án cho các bạn: 1.D. 2.C. 3.B 4.B 5.C 6.A
 
Mình đang ôn thi và có 1 số câu hỏi di truyền chưa biết cách giải nên nhờ mọi người giải dùm mình với. Sắp thi roài.....


Câu 1: Cho biết A:quả đỏ; a: quả vàng. Trên một NST khác B: quả tròn .b:quả bầu ; D:lá chẻ, d: lá nguyên.Cho những cây dị hợp tử về 3 cặp gen trên tự thụ phấn, F1 thu được : 18% số cây có quả đỏ-tròn-nguyên. Biết gen trội hoàn toàn. Tỉ lệ cây vàng -bầu-nguyên là:
A.16% B.10% C. 1% D.0,25%
trong bài này mình chưa biết KG của P là đối hay đồng, nhưng đã biết chính xác là có 1 cặp gen phân li độc lập quy định màu sắc quả
Đỏ, tròn, nguyên A-(B-,dd) : 18% = 75%*(B-,dd)
=>(B-,dd) = 24% = (bb,D-)
=>bb,dd=1%
=>vàng bầu nguyên : aa(bb,dd)=25%*1%=0,25%
Đáp án D
 
Câu 2: chỉ là cách sắp xếp các ẽon theo trật tự khác nhau sẽ cho loại polipeptit khác nhau thôi. Một gen có n đoạn ẽon thì số loại mARN (hoặc chuỗi polipeptit) tạo ra là (n-2)!
Nhưng bài này có các đoạn ẽon gióng nhau thì phải tính cách khác thôi (phần tổ hợp mình k biết dùng kiểu gì nữa)
 
Một gen có 10 exon (3E1; 2E2;1E3;3E4;2E5).

@ là 11 exon hay là thế nào vậy?
 
Một gen có 10 exon (3E1; 2E2;1E3;3E4;2E5).

@ là 11 exon hay là thế nào vậy?
Cái đề nó như vậy.Mình cũng k biết là có sai k nữa. hix.
Câu này trong đề thi thử trường đại học KHTN đó bạn.
 
Mình đang ôn thi và có 1 số câu hỏi di truyền chưa biết cách giải nên nhờ mọi người giải dùm mình với. Sắp thi roài.....

Câu 3: Một quần thể bọ rùa có hình thức sinh sản ngẫu phối, gen A(cánh đỏ). Gen a (cánh xanh) đạt cân bằng Hacđi- vanbec, với pA=0,4. Qua 1 trận bão có 80% số con mầu xanh bị chết, nhưng chỉ có 10% số con đỏ chết. Tỉ lệ số con màu xanh trong quần thể sau khi có bão và đạt trạng thái cân bằng di truyền là:
A.31% B.20% C.55% D. 45%

80% con xanh chết-->20% sống sót...(tương tự với cái kia). Ta có cấu trúc quần thể sau khi có bão:

gif.latex


-->Đáp án B

zoo có đáp án ko?cho mọi ng xem đi:p
 
80% con xanh chết-->20% sống sót...(tương tự với cái kia). Ta có cấu trúc quần thể sau khi có bão:

gif.latex


-->Đáp án B

zoo có đáp án ko?cho mọi ng xem đi:p
Mình không tán thành cách này, con đỏ bị chết 10% bao gồm cả con có KG AA và Aa nên sau khi có bão tỉ lệ phải là (0,16+0,48)x0,9 A- : 0,36x0,2 aa
 
Ừ nhỉ, nhân thiếu 0,9 vào cái Aa kia mất rồi :((
cúm ơn ngọc anh nha :x
Vậy thì sửa lại cái cấu trúc quần thể sau bão là: 2/9AA:2/3Aa:1/9aa
có q(a)=4/9-->q^2(aa)=0,2
 
Câu 5; Cho lai những cây thuộc dòng thuần: quả tròn x quả dài ; F1 thu được đồng loạt quả dài. Cho F1 ngẫu phối thu được 104 cây quả tròn và 136 cây quả dài. Cho cây quả tròn F2 thụ phấn với cây quả dài F2. Khả năng thu được cây quả tròn là:
A.256/441 B.356/441 C. 185/441 D.125/441
bài này theo em nghĩ là:
P thuần chủng
F1: 100%dài
=> dài trội hoàn toàn so với tròn
KGPlà: dài (AA) * tròn (aa)
F1: 100% dài(Aa)
F1 tự ngẫu ra F2: 104 cây quả tròn và 136 cây quả dài
xấp xỉ 1:1
suy ra F1 ngẫu với cây quả tròn(aa)
F2*F2: Aa*aa
F3: 0.5 Aa / 0.5 aa
xấp xỉ A.256/441
chon câu A
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,856
Messages
71,718
Members
43,778
Latest member
☆ pyal
Back
Top