What's new

Giúp em bài toán vô cơ

h2hoa

Member
Hỗn hợp A gồm các chất rắn Na2CO3, FeS2, K2SO3. Cho 250ml dung dịch H2SO4 0,8M tác dụng hết với 21,25g chất rắn A chỉ có khí E thoát ra khỏi bình phản ứng. Cho tiếp vào bình phản ứng 150ml dung dịch BaCl2 vừa đủ. Phản ứng xong thu được 49,8g chất rắn B và dung dịch D. Làm khô khí E và dùng lượng oxi vừa đủ oxi hoá có xúc tác ở 4500C và áp suất 1atm thì thu được 16,314 lít khí G.
a. Viết PTPƯ xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
 

Facebook

Top