What's new

Bài tập phiên mã - dịch mã

Avrilkun

Member
1 gen có 90 vòng xoắn tự sao 2 lần ( 1 vòng cao 34A^o , gồm 10 cặp Nu) .Mỗi gen con tạo ra phiên mã 3 lần , trên mỗi mARN được tổng hợp có số riboxom trượt qua bằng nhau. Tổng số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình trên là 17940. Biết mỗi riboxom chỉ trượt qua mỗi mARN một lần . Số riboxom trượt trên mỗi phân tử mARN là bao nhiêu ?
Các bạn giúp tó giải chi tiết bài này nhé , tớ không hiểu đề bài lắm :(
 
ý là như thế này:
đầu tiên ta tính được số cặp nu trong gen trên = 900 cặp = rN của mARN do gen trên phiên mã
số gen con do gen đó tự sao 2 lần = 2^2 = 4
=> số mARN tạo ra = 4.3=12
=> số axit amin môi trường cung cấp cho 1 mARN = 17940/12 = 1495
1 riboxom truot qua chỉ cần (900/3 - 1) axit amin = 299 aa
=> số riboxom trượt qua = 5 riboxom
xong rồi đấy ^^
 

Similar threads

Facebook

Top