What's new

Mong mọi người giúp đỡ

PhamQuangTrung

New member
Một gen có 2 alen A,a ở thế hệ XP,TS alen A=0,2 ; a= 0,8.Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn KH lặn ra khỏi quần thể thì TS alen a trong QT là:
A. 0,186 B.0,146 C.O,160 D.0,284:

thanks:
 
áp dụng ct: qn =q0/(1+nq0) với n là số thế hệ, q0 là tần số alen lặn ban đầu
Có:
0,8/(1+5.0,8) = 0,16
-->C
 

ngoc anh

Member
Công thức này thì bạn cứ viết dạng tổng quát qua từng thế hệ là ra thôi mà.:)
Ban đầu tần số alen A và a trong quần thể lần lượt là p, q (0<p, q <1)
Đời F1 có tỉ lệ
gif.latex

Tuy nhiên trên thực tế cá thể có KG aa bị loại bỏ --> tỉ lệ này là
gif.latex

Hay
gif.latex

gif.latex

Tương tự, ở đời F2 ta cũng tính được
gif.latex

.......................
Tần số tương đối của alen a ở đời
gif.latex
là:
gif.latex
 

Facebook

Top