What's new

sorfware để vẽ hình bio

Trong này có anh em nào có hoặc biết programm để vẽ mấy hinh minh họa hay biological pathway...... không, nếu biết thi cho mình biết với, nếu free thì càng tốt. Minh thấy mọi người vẫn dung power point để vẽ, nhưng xem có nhiều hìn người ta vẽ đẹp quá mà chắc chắn không phải la pp , voi lai pp vẽ cũng lâu.
Cảm ơn nhiều.
 

Facebook

Top