What's new

Bài tập lỳ thuyết phần Qúa trình nhân đôi của ADN

tuanqx_th

Member
I.Nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki là:
1.Tiính chất cấu tạo hai mạch đơn song song ngược chiwuf nhau củaADN
2.Hoạt động sao chép của enzim ADN polimeraza
3.ADN sao chép theo kiểu nửa phân đoạn
4.Sự có mặt của enzim ligaza
Câu trả lời đúng là:
A.1,3 B.1,2 C.3,4 D.2,4

T/L: Đáp án đúng là B
Nhưng mình vẫn không hiểu vì sao lại là B , theo mình nghĩ Nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki là "Sự có mặt của enzim ligaza" chứ nhỉ.
2.Phân tủe ADN tái bản theo nguyên tắc
A.Nhân đôi
B.Bổ sung
C.Khuôn mẫu và bán bảo toàn
D.Sao ngược
P/s: Đ/s C. Mọi ngừoi nói giùm em Khuôn mẫu và bán bảo toàn là gì vs nhé
 

ngoc anh

Member
Câu 1: Việc hình thành các đoạn Okazaki mới cần đến enzim nối ligaza chứ cậu. Đáp án đúng rồi mà.
Câu 2: khuôn mẫu và bán bảo toàn là giữ nguyên 1 mạch gốc của phân tử ADN. Nhưng mình nghĩ là cần cả nguyên tắc bổ sung nữa mới đủ.
 

tuanqx_th

Member
Bạn ơi nhưng mình không hiẻu hoạt động sao chép của ezim ADN polimeraza lại là nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki ?
 

ngoc anh

Member
Enzim ADN polimezara chỉcó thể bổ sung nucleotit vào nhóm 3'-OH,do vậy khi nhân đôi, một mạch mới bổ sung dựa vào mạch khuôn có đầu 3'-OH thì đc tổng hợp liên tục. Còn mạch bổ sung thứ 2 tổng hợp dựa trên mạch có đầu 5'-P thì phải tổng hợp từng đoạn ngắn,ngược chiều phát triển của chạc chữ Y.
Phiên mã bắt đầu ở điểm khởi đầu của gen,ngay trước gen, phía đầu 3'-OH của mạch khuôn.
 

Similar threads

Facebook

Top