What's new

không biết và phân vân??

motcait

Member
1. Giai đoạn hoạt hoá aa của quá trình dịch mã diễn ra ở:
a. nhân con b.tế bào chất c. nhân d.màng nhân

2.Operon Lac gồm các thành phần dc s.xếp theo trật tự:
A. P>O>X,Y,Z
B. R>O>P>YZX
C. R>P>O>XYZ
D. P>R>O>XYZ

3. Khởi đầu của một operon là một trình tự nu đặc biệt gọi là:
A. vùng điều hoà
B> vùng khởi động
C. vùng vận hành
D> gen điều hoà

4. Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon la:
A. 1 loại proterin tương ứng của 3 gen xyz hình thành 1 loại enzim phân huỷ lactozo
B. 3 loại pro tương ứng của 3 gen zyx hình thành 3 loại enzim phân huỷ lac
C. 1 phân tu73mARN mang thông tin tương ứng của 3 gen xyz
D. 3 pân tuử mARN tương ứng với 3 gen xyz

5.Sản phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình operon Lac :
A. 1 loạ pro tương ứng của 3 gen zyx hình thành 1 loại enzim phân huỷ Lac
B. 3 loại pro tương ứng của 3 gen zyx hình thành 3 loại enzim phân huỷ Lac
C. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen xyz
D. 1 chuỗi poliribonucleotit mang thông tin của 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen zyx.

6.Xết đột biến do 5BU,thì từ dạng đột tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến thì trải qua bao nhiệu đợt nhân 2.
A.1 2 3 4

7 Đột biến thay thế 1 cặp nu giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng
A dài hơn bình thường
B ko đổi kích thước
C. ngắn hơn
D có thể ko đổi hoặc ngắn hơn

8.một chuỗi polipeptit do gen dbien tỗng hợp so với chuỗi poli do gen bình thường tổng hợp có số aa bằng nhau nhưng khác nhau ở aa thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng:
A. thay thế 1 cặp nu ở bộ 3 thứ 80
B ___________________ 81

9. một chuối poli của sinh vật nhân sơ có 298 aa, vùng chứa thông tin mã hoá chuỗi poli này co số lk H giữa AT và GX là bằng nhau(tính từ bộ 3 mở đầu đến bộ 3 kt ATX). Trong 1 lần nhân đôi của gen này đạ có 5BU thay thế T liên kết với A và qua 2 lần nhân 2 sau đó hình thánh 1 gen dbien. Số Nu loại T của gen db là bao nhiu???
A 179
B 459
C 539
D 718

10. Trên vùng mã hoá của 1 gen ko phân mảnh giả sử có sự thay thế một cặp nu ở vị trí thứ 134 tính từ trilet mở đầu,thì pro do gen này điều khiển tổng hợp bị thay đổi như thế này so với pro bình thường?
A Pro đột biến bị thay đổi aa thứ 45
B.__________________________44
C___________bị mất aa thứ 44
D_______________________45

11.A quy định bình thường,a gen bệnh,đều nằm trên nst thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai bệnh. XS sinh con trai bị bệnh là : a 37,5% B 50% C25% D 12,5% (giải chi tiết giup 1 mình câu này nhé.)
:xinkieu:
 

ngoc anh

Member
2, B

3, D

4, B ( tớ chỉ biết là hình thành enzime phân hủy thôi )

5, B

6, 2 lần

7, D ngắn hơn nếu tạo thành bộ 3 kết thúc ở đó.

8, bộ 3 thứ 81.(chuỗi polipetit hoàn chỉnh)

9, tính bình thường ra số nu mỗi loại của gen. gen nhân đôi có mặt 5BU thì sẽ tạo ra 4 gen con có 2 gen bt, 1 gen A-T bị thay bằng G-X, gen còn lại mới chỉ có T bị thay thế bởi 5BU thôi.

10, bị thay đổi â thứ 44 trên chuỗi polipetit hoàn chỉnh.

11, Bố mẹ đều bình thường sinh con trai bệnh
=> Aa x Aa
sác xuất sinh con trai bị bệnh là 0,5 x 0,25= 12,5% :)
 

motcait

Member
2.gen điều hoà nó ko nằm trong operon vậy 9 xác nó ờ chổ nào thế vietnamxanh?
9. 539
lk H AT=GX -> 2A=3G (1)
đoạn này có 300aa -> A + G = 900 (2)
(1,2) => A=T=540 trên gen bình thường, gen db bị thay thế nên T=539.

10. sinh con bệnh: là 0,5*0,5 phải ko ngọcanh
còn sinh con trai thi xs la 0,5. vay tong lại là 1/8=0,125.
 
2.gen điều hoà nó ko nằm trong operon vậy 9 xác nó ờ chổ nào thế vietnamxanh?

Gen điều hòa đúng là không nằm trong operon, trong SGK lớp 12 ban cơ bản cũng nói như thế này:" một gen khác tuy không nằm trong thành phần của operon , song đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động các gen của operon là gen điều hòa R"
 

Jason Mraz

Member
Thì nó có nằm ở trong Operon đâu :hihi: Operon gồm có vùng P , O và các gen cấu trúc. Mình ở trên nói nhầm 1 chút " chỉ có 3 cái kia thui " vì chưa đọc hết đề bài :hihi:
 

motcait

Member
thi minh thay trong sgk hinh ve no ve P>R>O,nhung lai noi ko nam trong operon.sao ma ngich ly qua,le ra fai xep R>P>O chu',khoi nam trong pham vi operon???
 
2.gen điều hoà nó ko nằm trong operon vậy 9 xác nó ờ chổ nào thế vietnamxanh?
gen điều hòa không nằm trong operon
bạn đọc kỉ phần khái niêm Op là thấy
còn ghen điều hòa nằm có thể trên cùng ADN (NST) cới Operol hoặc củng có thể nằm ở ADN khác.Nó không nhất thiết phải nằm gần Op đâu
 

ngoc anh

Member
Ừ vậy đấy. Mình lại quên.:ah:
Anh Jason Mraz, em biết mà vẫn sai :((((((
Tội này thi dễ rớt lắm đây, sai một li đi một dặm, câu nọ kéo theo câu kia
.
 
Rất tiếc là ở SV nhân sơ ADN mang thông tin chính chỉ có 1 ADN vòng thôi nên thường không ở ADN khác được. CÒn SV nhân thực thì có thể
 

Facebook

Top