What's new

về số giao tử tạo ra

Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ một cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 246.
B. 223.
C. 1/246.
D. 1/223.
giúp mình với các bạn ơi! đề kt của mình ak hix
:please::ah: :cry:
 
Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ một cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 246.
B. 223.
C. 1/246.
D. 1/223.
giúp mình với các bạn ơi! đề kt của mình ak hix
:please::ah: :cry:
bạn ghi đề sai không
chắc DA phải là 2^46;2^23;1/2^46;1/2^23 chớ :evil::evil::evil::evil:
 
Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ một cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 246.
B. 223.
C. 1/246.
D. 1/223.
giúp mình với các bạn ơi! đề kt của mình ak hix
:please::ah: :cry:
Bố nhận 23 NST của bà nội và 23 NST của ông nội.
Ta có bố cho 2^23 loại NST khác nhau về nguồn gốc NST trong đó giao tử chứa cả 23 NST của bà nội là
gif.latex
Với tỉ lệ
gif.latex
Giao tử của mẹ không có NST từ bà nội. Vậy con mang 23 NST của bà nội có tỉ lệ
gif.latex
 

Facebook

Top