What's new

câu tiến hóa này có vấn đề

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật và thực vật lên cạn vào thòi gian nào?
A: Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh
B: Kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh
C: Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh
D: Kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
 
Cái này có ghi trong sách mà em (@.@) tên này lười quá, kỷ Silua ĐV lên cạn.
anh lại mắng thằng am hơi hơi siêng nầy rùi
cái này em biết chứ..
nhưng mà sách nó chọn là kỉ tam điệp đại trung sinh mới tức chớ
càng ngày em càng mất tin tưởng vào mấy cuốn sách tham khảo.hic hic
 

Jason Mraz

Member
@@ Tin làm gì, trừ sách giáo khoa ra còn đâu đừng tin ai em ak :hihi: sách giáo trình bọn anh còn sai đầy ra ấy chứ, nói gì đến sách tham khảo, viết chỉ để kiếm tiền.
 

Similar threads

Facebook

Top