Số kiểu gen tối đa trong QT

leemete

Senior Member
Câu này bạn nào có thể chứng minh công thức không, chứ học vẹt công thức mình ko hiểu gì cả, mình cảm ơn nhiều
1/Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y vàgen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể:
a/154
b/184
c/138
d/214
 
Câu này bạn nào có thể chứng minh công thức không, chứ học vẹt công thức mình ko hiểu gì cả, mình cảm ơn nhiều
1/Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y vàgen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể:
a/154
b/184
c/138
d/214
Theo mình thì thế này:Gen A có 3 alen
Gen B có 4 alen
Gen C có 5 alen
Vì gen A và gen B nằm trên cùng 1 NST, nếu ta coi A.B là một gen M thì ta sẽ có số alen của M bằng tích số alen của A và B
=> Số alen của gen M là 3x4=12 (alen)
nếu gen M nằm trên NST thường thì sẽ có 12 kiểu gen đồng hợp và 12(12-1)/2 kiểu gen dị hợp.
Từ đây ta suy ra đc số kiểu gen của M là 12(12+1)/2=78 (kiểu gen)
Nhưng lại do gen M nằm trên NST X nên có 78 kiểu gen trên giới XX và 12 kiểu gen ở giới XY.
Gen C nằm trên Y không có alen tương ứng trên X nên số kiểu gen về gen C là 5 kiểu gen.
=> số loại kiểu gen tối đa trong quần thể là 78 + 12x5 =138 (kiểu gen)
Mình nhớ không rõ lắm, không biết viết có đúng không, mọi người xem giùm mình nha :)
 
Theo mình thì thế này:Gen A có 3 alen
Gen B có 4 alen
Gen C có 5 alen
Vì gen A và gen B nằm trên cùng 1 NST, nếu ta coi A.B là một gen M thì ta sẽ có số alen của M bằng tích số alen của A và B
=> Số alen của gen M là 3x4=12 (alen)
nếu gen M nằm trên NST thường thì sẽ có 12 kiểu gen đồng hợp và 12(12-1)/2 kiểu gen dị hợp.
Từ đây ta suy ra đc số kiểu gen của M là 12(12+1)/2=78 (kiểu gen)
Nhưng lại do gen M nằm trên NST X nên có 78 kiểu gen trên giới XX và 12 kiểu gen ở giới XY.
Gen C nằm trên Y không có alen tương ứng trên X nên số kiểu gen về gen C là 5 kiểu gen.
=> số loại kiểu gen tối đa trong quần thể là 78 + 12x5 =138 (kiểu gen)
Mình nhớ không rõ lắm, không biết viết có đúng không, mọi người xem giùm mình nha :)
Tích số alen của I và II chính là số loại NST X=12
Số loại XX là tổ hợp chập 2 của 20 = 12(12-1)/2=
SỐ loại XY = số loại X x Số loại NST Y =
SỐ laoi KG = tổng XX và XY
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top