What's new

Môi trường

Status
Not open for further replies.

N.T.H

New member
1.Khí từ sự phân hủy các rác thải hữu cơ và khí sử dụng trong bioga có thể sử dụng tương tự nhau được không?
2. Tại sao khí ozon nặng hơn không khí mà lại ở trên tầng cao của khí quyển?
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads

Facebook

Top