nhưng đăc điêm cơ ban cua vi- rut

phongkinamvuong

Junior Member
1.co kich thươc cưc ki nho khoang10-100nm,la sinh vât co kich thươc nho hơn rât nhiêu lân so vơ vi khuân,....
2.do đăc diêm câu tao nên không đươc xem như môt cơ thê sông ,ma no chi tôn tai khi trong cơ thê vât chu .khi ra bên ngoai no chi la môt tinh thê.
3.co tôc đo lây truyên cưc ki nhanh:theo nhiêu con đương khac nhau(hô hâp ,tiêu hoa,tiêp xuc ,........)
4.do câu tao đơn gian nên co kha năng đôt biên cưc ki cao,nhơ zây ma môt sô loai vi rut co thê thoat đươc sư bao vê cua cac khang thê,ma xâm nhâp va gây bênh cho cơ thê.
5 không co kha năng tư tông hơp sinh chât,ma phai lây tư tê bao chu.
 
1.co kich thươc cưc ki nho khoang10-100nm,la sinh vât co kich thươc nho hơn rât nhiêu lân so vơ vi khuân,....
2.do đăc diêm câu tao nên không đươc xem như môt cơ thê sông ,ma no chi tôn tai khi trong cơ thê vât chu .khi ra bên ngoai no chi la môt tinh thê.
3.co tôc đo lây truyên cưc ki nhanh:theo nhiêu con đương khac nhau(hô hâp ,tiêu hoa,tiêp xuc ,........)
4.do câu tao đơn gian nên co kha năng đôt biên cưc ki cao,nhơ zây ma môt sô loai vi rut co thê thoat đươc sư bao vê cua cac khang thê,ma xâm nhâp va gây bênh cho cơ thê.
5 không co kha năng tư tông hơp sinh chât,ma phai lây tư tê bao chu.

1,2- không được xem là một cơ thẻ sống mà vẫn gọi là sinh vật???
5- chủ yếu là dùng nhờ bộ máy tổng hợp chứ không phải lấy sinh chất.:welcome:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top