What's new

Làm thế nào biết đoạn DNA =? bp

paltin

Member
Chào cả nhà

Mình đang chạy RT-PCR, sau khi chạy xong điện di trên gel agarose no ra 2 band va không biết band nao là thật band nào la giả

Vậy làm thế nào để biết được? xin mọi người chỉ giúp
Mình coi bài báo mà mình lấy trình tự mồi đó nhưng khong thấy ho nói sau khi PCR thi đoạn DNA đó có kich thước là bao nhiêu bp

Thank nhiều
 

Facebook

Top