What's new

Vai trò chỗ lõm màng sinh chất?

violet_bio

Member
Trong tế bào Eukaryote cí chỗ lõm của màng sinh chất. Mình nghĩ là để đảm bảo sự an toàn cho tế bào trong mức giới hạn khi áp suất môi trường ngoài thay đổi ở mức độ nào đó (tế bào bị trương lên chẳng hạn) đó là theo suy nghĩ của mình.
Anh/chị/bạn nào có tìm hiểu qua khẳng định câu trả lời giúp nha. Cảm ơn nhiều :)
 
nó lõm sâu để thực bào hay ẩm bào
ngoài ra thì màng sinh chất lõm sâu có thể tạo ra hệ thống nội màng bên trong tế bào.
có một kiểu lõm sâu vào ( không nhớ là meosome hay là mezosome nữa) giúp cho tế bào phân chia
ở sinh vật nhân sơ thì màng lõm sâu vào với mật độ dày để tăng diện tích quang hợp và hô hấp. không biết ở nhân thực có cái gì tương tự như thế này không? :)
 

violet_bio

Member
nó lõm sâu để thực bào hay ẩm bào
ngoài ra thì màng sinh chất lõm sâu có thể tạo ra hệ thống nội màng bên trong tế bào.
có một kiểu lõm sâu vào ( không nhớ là meosome hay là mezosome nữa) giúp cho tế bào phân chia
ở sinh vật nhân sơ thì màng lõm sâu vào với mật độ dày để tăng diện tích quang hợp và hô hấp. không biết ở nhân thực có cái gì tương tự như thế này không? :)

phần lõm ở tế bào nhân sơ gọi là mesosome ^^ mình cũng vừa đọc được là giữ chức năng tương tự ti thể của tế bào nhận thật :)
 

cactus2392

New member
Ở tế bào nhân sơ: Nhiều chỗ màng sinh chất gấp nếp lồi lõm vào tế bào chất tạo nên các mezoxom được xem như một loại bào quan có vai trò trong sự phân bào, hoặc hô hấp hiếu khí (khi trong mezoxom có chứa các enzim cần cho hô hấp hiếu khí ở vi khuẩn hiếu khí), hoặc quang hợp (khi mezoxom biến thành thylakoid chứa chlorophyll như ở vi khuẩn lam)
(theo gt Sinh học tế bào - Nguyễn Như Hiền)
Còn ở tb nhân thực, mình nghĩ chỗ lõm là để xuất - nhập bào
Có giả thiết cho rằng một số cấu trúc tế bào như mạng lưới nội chất có nguồn gốc từ màng sinh chất
 

Facebook

Top