What's new

Các loài mới được công bố ở Việt Nam

Mình mở topic này với hy vọng các bạn sẽ cập nhật các thông tin về các loài sinh vật mới được phát hiện ở Việt Nam. Ai biết được loài nào thì đưa lên loài đó.

ĐK
 
Phát hiện hai loài ếch mắt lồi tại miền Trung Việt Nam

Các nhà khoa học tại bảo tàng Úc, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp HCM, Việ Sinh thái và Tài nguyên sinh vật HN, và ĐH Vinh đã phát hiện ra hai loài ếch mới, thuộc giống Theloderma tại Kon Tum và Lâm Đồng.

Loài 1: Theloderma nebulosum Rowley, Le, Hoang, Dau & Cao 2011 được tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum.

Loài 2: Theloderma palliatum Rowley, Le, Hoang, Dau & Cao, 2011 được phát hiện tại Bi Dup, vườn Quốc gia Núi Bà, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên tạp chí Zootaxa, 3098: 1-20 (2011).

ĐK
 
Loài dơi mới được tìm thấy tại Việt Nam

Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Việt Nam, Trường DH Tübingen, Dức, Trường DH Dublin Ireland, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungry và Viện Harrison, Vương Quốc Anh vừa công bố loài dơi mới có tên khoa học Hipposideros griffini. Loài này được các nhà khoa học phân loại là loài mới dựa trên sự khác biệt về tần số siêu âm, kích thước và DNA với loài Hipposideros armiger. H. griffini được tìm thấy tại đảo Cát Bà và vịnh Hạ Long. Loài này được công bố trên tạp chí Mammalogy, tháng 1, 2012 (http://www.bioone.org/doi/abs/10.1644/11-MAMM-A-073.1)

Vu Dinh Thong, Sebastien J. Puechmaille, Annette Denzinger, Christian Dietz, Gabor Csorba, Paul J. J. Bates, Emma C. Teeling, Hans-Ulrich Schnitzler. A new species of Hipposideros (Chiroptera: Hipposideridae) from Vietnam. Journal of Mammalogy, 2012; 93 (1): 1 DOI: 10.1644/11-MAMM-A-073.1

DK
 
Các nhà khoa học Việt Nam, Nga và Dức vừa công bố hai loài thằn lằn ngón chân ngắn là:

1) Cyrtodactylus bugiamapensis sp. nov. được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

2) Cyrtodactylus bidoupimontis sp. nov. được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Dồng.

Hai loài trên được công bố trên tạp chí Zootaxa, 3302: 1–24 (ngày 7 tháng 5 năm 2012).
http://www.mapress.com/zootaxa/2012/f/z03302p024f.pdf

DK
 
Các nhà khoa học công bố một loài nấm mới có tên là Tomophagus cattienensis, một loài có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dược học. Loài nấm này được tìm thấy tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên. Thông tin chi tiết về loài nấm T. catttienensis được công bố trên tạp chí MYCOLOGICAL PROGRESS Volume: 11 Issue: 3 Pages: 775-780 DOI: 10.1007/s11557-011-0789-3 Published: AUG 2012.

http://www.springerlink.com/content/127pn3710025539v/fulltext.pdf

DK
 
Các nhà khoa học Việt Nam, Nga và Dức vừa công bố hai loài thằn lằn ngón chân ngắn là:

1) Cyrtodactylus bugiamapensis sp. nov. được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

2) Cyrtodactylus bidoupimontis sp. nov. được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Dồng.

Hai loài trên được công bố trên tạp chí Zootaxa, 3302: 1–24 (ngày 7 tháng 5 năm 2012).
http://www.mapress.com/zootaxa/2012/f/z03302p024f.pdf

DK

mới nhận được tin nhắn của một trong số các tác giả:
http://www.youtube.com/watch?v=GzaOJoMFEgo&feature=youtu.be

DK
 
một loài chuồn chuồn mới được công bố

Nhà chuồn chuồn học nổi tiếng Matti Hämäläinen vừa công bố một loài chuồn chuồn mới cho khoa học có tên là Platycnemis doi sp. nov. trên tạp chí International Journal of Odonatology, Volume 15, Issue 3, 2012, ngày 11 tháng 9 năm 2012. Loài này được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. Một điều đặc biệt là loài này được đặt tên bằng một thành viên cũ trong diễn đàn sinh học VN là Đỗ Mạnh Cương do những đóng góp quan trọng của anh Cương trong việc phát hiện loài này nói riêng và cho khu hệ chuồn chuồn của VN nói chung.

"The species is named in honour of my good friend and colleague Captain Do Manh Cuong, in recognition of his significant contributions to our knowledge of the Vietnamese odonate fauna."

Thông tin chi tiết có thể xem tại link dưới đây:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13887890.2012.700503#tabModule

ĐK
 
Nhà khoa học Nga Vladimir G. Gagarin vừa công bố 4 loài giun tròn, sống tự do mới được phát hiện tại Việt Nam:
1) Sabatieria curvispiculata sp.
2) Setosabatiera orientalis sp. n.
3) Dorylaimopsis intermedia sp. n.
4) D. brevispiculata sp. n.

Cả 4 loài trên được mô tả chi tiết và công bố trên tạp chí Zootaxa, Volume: 3608 Issue: 7 Pages: 547-560 DOI: 10.1646/zootaxa.3608.7.2 Published: JAN 24 2013.

K
 

Facebook

Top