What's new

Hô hâp tế bào

1) Trong sách Philip trang 82 có ghi:"Chu trình Axit Xitric ( cũng có tên gọi là Chu trình Kreps hay Chu trình Axit Tricacboxilic) biến đổi axit xitric nhận được ở đường phân thành phân tử khí CO2 và giải phóng nó dưới dạng sản phẩm thừa". Có sai không ta?
2) Tính chât hoá học nào của Coenzim A làm cho Axetyl-CoA có thế năng cao?
3) Ai biết 8 loại enzim xúc tác 8 phản ứng trong chu trinh Kreps thì cho minh biết với!
:twisted::twisted::twisted::twisted:
 

enzyme

Member
các cái khác mình không rõ lắm nhưng chắc chắn acid xitric không phải sản phẩm của đường phân. Sản phẩm của đường phân kết hợp với chất khác tạo thành acid xitric.:buonchuyen:
 

pdn

Pham Duy Nghia
c1 đúng mà, khong nhầm cả tài liệu chuyên vi sinh cũng ghi vậy, còn enzyme sâu quá bạn tìm hiểu làm gì, thích thì mua về quyển hóa sinh học mà tham khảo.
 
c1 đúng mà, khong nhầm cả tài liệu chuyên vi sinh cũng ghi vậy, còn enzyme sâu quá bạn tìm hiểu làm gì, thích thì mua về quyển hóa sinh học mà tham khảo.
Nhưng mà axit xitric là tên của sản phẩm đầu tiên của chu trình Krep, khi Acetyl-Coa chuyển nhóm acetyl-2-cacbon cho oxaloaxetic. :hum::hum::hum:
 

violet_bio

Member
các cái khác mình không rõ lắm nhưng chắc chắn acid xitric không phải sản phẩm của đường phân. Sản phẩm của đường phân kết hợp với chất khác tạo thành acid xitric.:buonchuyen:

mình đồng ý với bạn. acid citric là sản phẩm đầu trong chu trình krebs sau khi acetyl CoA đưa 2 carbon vào chu trình dướng tác dụng của citrate synthase.
 

pdn

Pham Duy Nghia
chết mất đọc vội lại tưởng bạn hỏi 3 cái tên của chu trình có đúng không?:eek:
 

Facebook

Top