What's new

cho mình hỏi 1 chút về protein!

ntdatcnsh

New member
mình đang làm tiểu luận về chủ đề "cấu trúc và chức năng của protein cơ sở phân tử của cấu trúc và chức năng đó" bạn nào có các tài liệu liên quan tới 1 số vấn đề như:
- các phương pháp xác định cấu trúc pr
- các phương pháp xác định chức năng pr
-các nghiên cứu về cấu trúc quy định chức năng của pr
... thì làm ơn up cho mình xin nhé hoặc gửi vào mail becauseyoulive18791@gmail.com cho mình.
mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn!:thom:
 

Facebook

Top