What's new

Di truyền

Danbo

Member
Một điều tra xác định được 13% nam giới của quần thể người bị cận thị do 1 đột biến đơn gen. 55% những người đàn ông bị cận này có bố cũng bị cận do đột biến gen này.
a, Gen đột biến gây chứng cận thị là trội hay lặn? lk trên NST thường hay giới tính?
b, Dựa trên CB Hacđi Vanbec, tần số alen gây chứng cận thị bằng bao nhiêu? Biết tần số tính tới 3 số thập phân?
Giúp mình(y)
 

Facebook

Top