What's new

tại sao thân các cây như: dừa, cau...không phát triển bề ngang/

ngalove13

Member
hôm rồi ngồi học sinh, học đến bài mô phân sinh mình mới nghĩ đến cây dừa và cây cau. tại sao thân nó không to ở dưới và nhỏ lại ở phía trên rõ ràng như những cây khác nhỉ? thân cây của nó cũng không phát triển bề ngang nhiều (y)(y)(y)
 

dxnhut00

Member
Theo mình thì do cây dừa và cau là cây 1 lá mầm. Không có mô phân sinh bên nên cây chỉ có thể phát triển về đường kính thông qua việc hình thành thêm số bó mạch. Khác với cây hai lá mầm có mô phân sinh bên nên có thể tăng về chiều ngang mỗi năm do sự phân sinh theo lớp của mô phân sinh bên.
 

Facebook

Top