What's new

Tại sao lá bí đỏ có nhiều dạng xẻ thùy khác nhau trên cùng 1 cây.

trung_tien_dat

New member
Vấn đề là em thấy trên cây Bí đỏ lá có nhiều dạng xẻ thùy khác nhau trên cùng 1 cây. Cùng 1 cây vừa có lá xẻ thùy cạn, vừa có lá xẻ thùy sâu. Em ko hiểu tại sao lại như thế?:cry:
 

Facebook

Top