What's new

Giúp mình bài này

Danbo

Member
Từ 1 dòng ruồi giấm bình thường (dòng 1) có mắt màu đỏ, ng ta đã phân lập được 3 dòng đột biến thuần chủng khác nhau. Dòng 2, dòng 3 đều mắt vàng, dòng 4 mắt nâu. Lai các dòng này vs nhau ng ta thu được các kết quả:
(1) Dòng 1 (đỏ) x dòng 2 (vàng)
=> F1: đỏ F2: 3 đỏ: 1 vàng
(2) Dòng 2 (vàng) x dòng 3 (vàng )
=> F1: đỏ F2: 9 đỏ : 7 vàng
(3) Dòng 3 (vàng ) x dòng 4 (nâu )
=> F1: đỏ F2: 9 đỏ : 3 nâu : 4 trắng
Giải thích kq và lập sđl từ P -> F2:please:
 

Similar threads

Facebook

Top