What's new

cho mình hỏi về phương pháp phát hiện Samonella

Nguyệt mèo

New member
Mình có quy trình phát hiện samonella như sau, cho mình hỏi tác dụng của bước tăng sinh chọn lọc, cơ chế của quá trình đó là gì. Nếu bỏ qua bước đó thì có được không. mình cảm ơn
1- Tăng sinh
- Cân 10g (hoặc 10ml) mẫu vào 90ml môi trường Lactose Broth để tăng sinh vi khuẩn.
- Đồng nhất hoá hỗn hợp và ủ ở 35 – 37 oC trong 18 – 24 giờ.
2. Tăng sinh chọn lọc
- Lắc nhẹ nhàng bình môi trường Lactose Broth đã có vi khuẩn mọc. Lấy 1 ml cấy vào ống nghiệm chứa sẵn 10 ml hỗn hợp môi trường Tetrathionate Broth và môi trường Selenit - cystin, trộn đều, ủ ở 41 – 43 oC trong 18 – 24 giờ.
3. Phân lập và nhận diện
- Cấy ria dịch vi khuẩn từ môi trường Tetrathionate Broth và selenit cystin lên môi trường Brilliant Green agar (BGA) hoặc môi trường Bismuth Sulfite Agar (BSA), lật ngược đĩa, ủ ở 35 – 37 oC trong 18 – 72 giờ.
 
Quy trình phát hiện Samonella tại Nam Khoa Biotek:(mẫu phân)
Mẫu phân sẽ được cắm vào tube chứa Selenite cystine môi trường tăng sinh chọn lọc cho những dòng Sal và Shi(thường trong khoảng 6 đến 8g).đây cũng là thời gian tranh thủ chuyên chở mẫu về phòng thí nghiệm nếu mẫu lấy từ 1 nơi xa.
Sau đó mẫu sẽ được cấy lên môi trường thạch SS(shamonella và shigella).Từ 12 đến 24g sau,lựa chọn những khóm khuẩn rời nhuộm Gram và định danh sinh hoá
 

BabySun23

New member
Qui trình bạn đưa ra là định tính Salmonella trong 10g thực phẩm:
>> B1 gọi là tiền tăng sinh mới đúng, là tăng sinh ko chọn lọc, giúp cho Salmonella (và cả các VSV khác ) nhân lên nhiều trong dịch mẫu . từ đó ta có thể hút 1 lượng nhỏ (1ml) mẫu để đi định tính mà vẫn kết luận được là có hay ko có Salmonella trong 10g mẫu
>> MT Tăng sinh chọn lọc là MT chỉ cho phép 1 số loại VSV có cùng 1 vài đặc điểm sinh hóa sinh trưởng (thường là có khả năng kháng được 1 vài chất ức chế hầu hết những loài khác có trong MT chọn lọc)
>> làm giảm các VSV khác ko mong muốn, tăng sinh VSV mục tiêu (cộng với 1 vài VSV khác có Đặc điểm chọn lọc tương tự), có thể tăng sinh chọn lọc nhiều lần hay 1 lần để loại bớt các VSV ko mong muốn
>> Bước phân lập (làm xuất hiện KL đơn trong đĩa petri) sẽ cho tỉ lệ của VSV mục tiêu cao trong đĩa >> nhận diện dễ dàng hơn (mà việc phân lập cũng có thể phân lập với môi trường chọn lọc, coi như chọn lọc thêm 1 lần luôn )
 
Việc phát hiện Samonella trong mẫu là vấn đề rất khó. Bạn nên tham khảo quy trình phân tích của FDA, AOAC...Bạn không nên tham khảo TCVN, vì TCVN chỉ viết chung cho tất cả các mẫu cần thử nghiệm.
 

kimchicr

Member
Bạn thử PP này thử:
Phương pháp này dùng để phát hiện Salmonella trong tất cả các loại thực phẩm (tham chiếu theo NMKL 71-1999).
- Salmonella có thể được phát hiện bằng một qui trình gồm 4 bước: tiền tăng sinh, tăng sinh, phân lập và khẳng định.
 Tiền tăng sinh: Mẫu được tiền tăng sinh trong môi trường lỏng không chọn lọc (peptone đệm) ở 37Oc/18h.
 Tăng sinh: Mẫu sau khi được tiền tăng sinh chuyển qua tăng sinh trong môi trường tăng sinh chọn lọc (canh RV) ủ ở 42+0,2oC khoảng 24h .
 Phân lập:Từ môi trường tăng sinh chọn lọc, cấy ria sang môi trường rắn chọn lọc (XLD và BPLS ).
 Khẳng định:
- Cấy chuyển các khuẩn lạc Salmonella nghi ngờ sang môi trường thích hợpthực hiện phản ứng sinh hóa
1.Triple sugar iron agar K/A H2S
2. Manitol +
3. Urea -
4. LDC +
-và kháng huyết thanh Salmonella Polyvalent O antierum

- Việc khẳng định có hay không có dựa trên phản ứng sinh hóa và kháng huyết thanh.
 

viet tien

New member
Bạn thử PP này thử:
Phương pháp này dùng để phát hiện Salmonella trong tất cả các loại thực phẩm (tham chiếu theo NMKL 71-1999).
- Salmonella có thể được phát hiện bằng một qui trình gồm 4 bước: tiền tăng sinh, tăng sinh, phân lập và khẳng định.
 Tiền tăng sinh: Mẫu được tiền tăng sinh trong môi trường lỏng không chọn lọc (peptone đệm) ở 37Oc/18h.
 Tăng sinh: Mẫu sau khi được tiền tăng sinh chuyển qua tăng sinh trong môi trường tăng sinh chọn lọc (canh RV) ủ ở 42+0,2oC khoảng 24h .
 Phân lập:Từ môi trường tăng sinh chọn lọc, cấy ria sang môi trường rắn chọn lọc (XLD và BPLS ).
 Khẳng định:
- Cấy chuyển các khuẩn lạc Salmonella nghi ngờ sang môi trường thích hợpthực hiện phản ứng sinh hóa
1.Triple sugar iron agar K/A H2S
2. Manitol +
3. Urea -
4. LDC +
-và kháng huyết thanh Salmonella Polyvalent O antierum

- Việc khẳng định có hay không có dựa trên phản ứng sinh hóa và kháng huyết thanh.
+++ sau khi phân lập trên XLD và BPLS có thể thêm bước khôi phục, lấy khuẩn lạc đặc trưn trên hai mt trên cấy sang TSA ủ 37 độ/ 24 - 30h, để salmonella có thể khôi phục lại sau mấy lần chọn lọc, để khi test sinh hóa cho kết quả chính xác
 

Lâm Ngọc

Member
Mình có quy trình phát hiện samonella như sau, cho mình hỏi tác dụng của bước tăng sinh chọn lọc, cơ chế của quá trình đó là gì. Nếu bỏ qua bước đó thì có được không. mình cảm ơn
1- Tăng sinh

- Cân 10g (hoặc 10ml) mẫu vào 90ml môi trường Lactose Broth để tăng sinh vi khuẩn.
- Đồng nhất hoá hỗn hợp và ủ ở 35 – 37 oC trong 18 – 24 giờ.
2. Tăng sinh chọn lọc
- Lắc nhẹ nhàng bình môi trường Lactose Broth đã có vi khuẩn mọc. Lấy 1 ml cấy vào ống nghiệm chứa sẵn 10 ml hỗn hợp môi trường Tetrathionate Broth và môi trường Selenit - cystin, trộn đều, ủ ở 41 – 43 oC trong 18 – 24 giờ.
3. Phân lập và nhận diện
- Cấy ria dịch vi khuẩn từ môi trường Tetrathionate Broth và selenit cystin lên môi trường Brilliant Green agar (BGA) hoặc môi trường Bismuth Sulfite Agar (BSA), lật ngược đĩa, ủ ở 35 – 37 oC trong 18 – 72 giờ.
Thermo Fisher đang có giải pháp kiểm nhanh Salmonella chỉ với 2 bước cấy được chứng nhận AOAC và AFNOR tương đương ISO 6579 như sau:
Ngày 0: Tăng sinh trên môi trường ONE Broth Salmonella ủ 16-24h ở 42 độ C
Ngày 1: Phân lập chọn lọc. Cấy truyền sang đĩa môi trường Brilliance Salmonella ủ 22-26h ở 37 độ C
Ngày 2: Đọc kết quả: Nếu nhận diện chọn khuẩn lạc rời màu tím và dùng Oxoid Salmonella Latex Test để khẳng định. Có thể khẳng định khuẩn lạc màu tím bằng test ISO tiêu chuẩn.
Kết quả rút ngắn còn 2 ngày.
 

Facebook

Top