What's new

câu hỏi di truyền!

anh_bio

Member
Giải thích vì sao ở tế bào nhân thực thì những gen có vai trò quan trọng đối với hoạt động sống của tế bào thường có cấu trúc không phân mảnh.
Giúp mình trả lời câu này với . (y)
 
Những gen quan trọng có tính bảo thủ rất cao, bất cứ biến đổi nào ảnh hưởng tới gen đó ngay lập tức sẽ bị CLTN đào thải nên thường rất ít thay đổi trong quá trình tiến hóa, vẫn ở dạng nguyên thủy (không phân mảnh).
T nghĩ như thế:D, k biết đúng k^^
 

Facebook

Top