What's new

Miễn dịch đặc hiệu

Tôi muốn hỏi về cơ chế của miễn dịch đặc hiệu , một cách chi tiết về vai trò của T độc và T trợ giúp và vai trò của đại thực bào và TB LIMPHO B
 
Bạn cứ trả lời trước xem nào bạn là dân chuyên mà ;) để Minh còn học hỏi với, chỗ nào mình chưa hiểu mong bạn Huyền giải thích giúp.

Các loại tế bào miễn dịch bạn hỏi thuộc miễn dịch tế bào, bạn có thể dùng google và dễ dàng search ra khá nhiều thông tin. Bạn có thể sử dụng từ khóa miễn dịch học, T cell help, macrophage, lympho B...

@admin: Quẳng hộ topic này vào box miễn dịch giúp em với.
 

Facebook

Top