What's new

Cần xin ebook : Current Protocols in Molecular Biology (Last Update: November 10, 2011)

Mình đang cần xin quyển sách bản update năm 2011, vì bản 2003 mình có rồi nhưng các appodix của nó không đầy đủ. Bạn nào có quyển năm 2011 thì giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn.
Current Protocols in Molecular Biology

Last Update: November 10, 2011
Page Count: approx. 5,300
Print ISSN: 1934-3639
Online ISSN: 1934-3647


Link: http://cda.currentprotocols.com/WileyCDA/CPTitle/isbn-047150338X,descCd-tableOfContents.html
 

paltin

Member
Mình đang cần xin quyển sách bản update năm 2011, vì bản 2003 mình có rồi nhưng các appodix của nó không đầy đủ. Bạn nào có quyển năm 2011 thì giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn.
Current Protocols in Molecular Biology

Last Update: November 10, 2011
Page Count: approx. 5,300
Print ISSN: 1934-3639
Online ISSN: 1934-3647


Link: http://cda.currentprotocols.com/WileyCDA/CPTitle/isbn-047150338X,descCd-tableOfContents.html
Không biết đây có phải cuốn bạn cần không

http://www.mediafire.com/?5a1zbmpbvkc9bif
 

Facebook

Top