Hỏi về cân bằng Hb?

vanhopHB

Senior Member
trong tài liệu Hóa Sinh của em nói là:
"...chẩt 2,3-DPG có tác dụng làm giảm ái lực của Hb với O2. Khi nồng độ DPG cao làm tăng hiệu quả vận chuyển O2=> tăng hiệu quả sử ụng của các mô: Lên núi cao <5500m, nồng độ DPG tăng; xuống đồng bằng [DPG] lại trở về bình thường." ( Hóa SInh- trang 264- nhà xb Y học)
nhưng theo Em nghĩ: DPG làm giảm ái lực Hb với Ò thì làm sao mà DPG tăng thì hiệu quả sd O2 với mô tăng,
trong pt:
9ef90b169fb447817b2a374e4c2f4922_37616616.hoasinh.png


thì khi DPG tăng, pt theo chiều nghịch chứ tức là O2 bị tác khỏi HbO2 ==>làm sao mà hiệu quả vận chuyển O2 tăng đc nhỉ?
 
Vẫn đề ở chỗ hồng cầu chỉ là chất vận chuyển, nghĩa là vừa phải nhận vừa phải nhả O2 đúng lúc đúng nơi, chứ không chỉ có nhận mới là tốt:)
Hiệu quả vận chuyển Oxi được tính bởi hiệu xuất nhận oxi phổi và nhả ra ở các mô (mao mạch).
Khi lên núi cao, không khí loãng, cần hấp thu lượng oxi lớn ở phổi, lượng hồng cầu tăng lên.
Còn ở các mô, nồng độ DPG tăng, Hb sẽ dễ dàng nhả oxi cho các tế bào sử dụng. Khi hồng cầu di chuyển tới phổi, nồng độ DPG giảm, cân bằng phương trình lại dịch chuyển theo chiều thuận, nghĩa là hấp thụ O2.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,900
Latest member
BetYekCom
Back
Top