What's new

sinh vat chi thi

bonghoadai

New member
em đang làm đề tài về sinh vật chỉ thị cho môi trường nước.em định làm về thực vật chỉ thị như loài tảo nhưng tài liệu em có ít quá .Mọi người giúp em với a, em cảm ơn!
 

Facebook

Top