What's new

Câu hỏi sinh lý thực vật

anh_bio

Member
Mình có 2 câu hỏi cần mọi người giúp đỡ!
Câu 1: Cho biết A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả xanh, B quy định hạt mau vàng trội hoàn toàn so với b quy định hạt màu trắng. Lấy hạt phần của cây AAbb thụ phấn cho cây aaBB được F1, cho tất cả các hạt F1 nảy mầm phát triển thành cây, theo lí thuyết thì ở trên mỗi cây F1 này có tỉ lệ màu hoa và tỉ lệ màu hạt như thế nào? Biết rằng đay là laòi cây tự thụ phấn, không phát sinh đột biến.
Câu 2: Những giống cây đa bội lẻ không có hạt nhưng tại sao vẫn có quả? Trình bày các phương pháp hình thành quả không hạt ở một số giống cây.
Thank mọi người!(y)
 
Mình có 2 câu hỏi cần mọi người giúp đỡ!
Câu 2: Những giống cây đa bội lẻ không có hạt nhưng tại sao vẫn có quả? Trình bày các phương pháp hình thành quả không hạt ở một số giống cây.
Thank mọi người!(y)
Bạn chú ý tới cơ chế sản sinh nội tiết tố AUXIN là biết mà. Mình chỉ nhớ mang máng thôi. Nó liên quan tới AUXIN.
 

thaibeouu

Member
cây đa bội lẻ chỉ k giảm phân bt đc thôi ==> k có hạt, còn các quá trình sinh trưởng và phát triển khác thì vẫn bt mà :mrgreen:
 

iloveA5

Member
Auxin kích thích sự sinh trưởng của quả và tạo quả không hạt: tế bào trứng sau khi thụ tinh đã tạo nên hơp tử và sau phát triển thành phôi. Phôi hạt là nguồn tổng hơp auxin nội sinh quan trọng, khuyết tán vào bầu và kích thích sự lớn lên của bầu thành quả. Vì vậy, quả chỉ được tao thành khi có sư thụ tinh. Nếu không có quá trình thụ tinh thì không hình thành phôi và quả sẽ rụng. Việc sử lý auxin ngoại sinh cho hoa thay thế nguồn nội sinh vốn hình thành trong phôi và do đó không cần quá trình thụ phấn, nhưng bầu vẫn lớn lên thành quả. Quả không cần thụ tinh và sẽ không có hạt.( trích dẫn)
Đây là quá trình hình thành quả không hạt
 

Facebook

Top