What's new

Giúp tớ với !!! Gấp lắm ạ !

Status
Not open for further replies.
Tớ học Y, học phần sinh đại cương nhưng tớ chẳng být gì chương sinh học tế bào hết. mọi người giúp minh nha !
1- Vai trò của lớp protein màng tế bào
2- Nêu các bào quan có chức năng giải độc trong tế bào
3- Phân biệt chuyển thấm và vận chuyển ẩm thực bào. Cho mỗi loại vận chuyển cho 1 ví dụ minh họa
4- Nêu 5 ví dụ chứng minh cấu tạo của tế bào phù hợp vs chức năng
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top