What's new

Câu hỏi sinh thái học

Một đảo mới được hình thành do núi lửa trong đại dương.Các loài san hô theo các dòng hải lưu đến định cư quanh đảo.Sau đó các yếu tố khác làm tuyệt chủng một số loài:
a.Nếu trung bình mỗi thế kỉ có 10 loài mới định cư và có 10% số loài bị tiêu diệt.Xác định số năm cần thiết để khu hệ san hô chỉ còn ít nhất 50 loài khác nhau.
b.Nếu có thay đổi lớn về dòng hải lưu; ngăn cản các loài mới đến định cư ở đảo, tốc độ tuyệt chủng vẫn là 10% trong 1 thế kỉ. Xác định số năm cần thiết để sự đa dạng của san hô giảm từ 50 loài --> 30 loài?

Mọi người hướng dẫn LA làm bài này nhé:please:
 
thế hệ 1: 0.9a
th2: (0.9^2+0.9)a
...
th n: (0.9^n+...+0.9)a =(0.9^n+...+0.9+1)a - a =a (0.9^(n+1)-1)(0.9-1) - a với a = 10, tính đc n min.
 

pdn

Pham Duy Nghia
muốn làm nhanh thì cần có công thức, nhưng đi thi dạng bài kiểu này sẽ tùy biến tức là phải ngồi suy luận mới có được công thức
==> thời gian ngồi nghĩ công thức thà thay số vào làm mò cho nhanh.

@ cái công thức tổng cấp số nhân sai rồi sinhhoc.vn ơi!^^
 

Facebook

Top