What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học (4)

Status
Not open for further replies.
Nhờ các bạn kiếm dùm các bài này, kiếm được bài nào gửi dùm luôn bài đó. Không cầu các bạn phải kiếm hết. Cám ơn.
Breaking the central dogma by RNA editing.
Chem Rev. 2006 Aug;106(8):3397-411

From DNA to RNA to disease and back: the 'central dogma' of regulatory disease variation.
Hum Genomics. 2006 Jun;2(6):383-90.

Small molecules: the missing link in the central dogma.
Nat Chem Biol. 2005 Jul;1(2):64-6.

NK cell tolerance: revisiting the central dogma.
Nat Immunol. 2005 Sep;6(9):868-9.

DNA methylation and the central dogma of molecular biology.
Med Hypotheses. 2005;64(6):1243-4

Pre-mRNA splicing: life at the centre of the central dogma.
J Cell Sci. 2004 Dec 15;117(Pt 26):6261-3

Heat shock proteins: to present or not, that is the question.
Immunol Lett. 2004 Jun 15;94(1-2):1-10. Review.

Challenging the dogma: the hidden layer of non-protein-coding RNAs in complex organisms.
Bioessays. 2003 Oct;25(10):930-9. Review

The contribution of RNAs and retroposition to evolutionary novelties.
Genetica. 2003 Jul;118(2-3):99-116. Review.


Beyond the central dogma.
Bioinformatics. 2002 Feb;18(2):223-5. ?

Prion diseases and the central dogma of molecular biology.
Trends Microbiol. 1999 Jul;7(7):265-6

Forty years under the central dogma.
Trends Biochem Sci. 1998 Aug;23(8):312-6

Some thoughts on the origin of RNA, and the roles of ribosomes, the nucleolus and the nucleus.
Med Hypotheses. 1982 Jun;8(6):635-42.

The central dogma of cell biology.
Cell Biol Int Rep. 1981 Jun;5(6):539-49. Review
 
Nhờ các bác lấy hộ em mấy bài sau:
1, Protective effect of betaine on survival of Lactobacillus plantarum subjected to drying. FEMS Microbiology Letters.,116:251-256
2, Effect of different sugars added to the growth and drying medium up thermotolerance and survival during storage of freeze-dried Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Biotecnology Progress., 20:248-254
 
Lê Đoàn Thanh Lâm said:
Nhờ các bác lấy hộ em mấy bài sau:
1, Protective effect of betaine on survival of Lactobacillus plantarum subjected to drying. FEMS Microbiology Letters.,116:251-256
2, Effect of different sugars added to the growth and drying medium up thermotolerance and survival during storage of freeze-dried Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Biotecnology Progress., 20:248-254
 
Bác Dũng đúng là có "chuyên môn" tìm bài báo. Tôi cũng định tìm giúp mấy bạn mà gõ từ khóa vào Sciencedirect thì nó không tìm thấy.
Bác Dũng truyền kinh nghiệm tìm bài đi, để anh em giúp nhau mà bác đỡ phải bỏ công sức nhiều vậy.
 
Nếu tui kô luyện được mấy chiêu này tui đã kô về VN viết bài (tui ngồi nhà làm sao lấy fulltext bài tui cần chứ).

01- Dò tìm và sỡ hữu vài account của các Uni thuộc loại xịn, xịn có nghĩa là mua nhiều tạp chí đồng thời có backfiles, thiếu 1 trong 2 thì tui kô xếp vô hàng xịn.

02- Dò phần E-journal, đánh keyword là tên tạp chí, nó sẽ cho biết có hay kô có tạp chí và nó mua từ số nào.

03- Theo đường link mà lấy bài.
 
Hình như ipop bị trục trặc cái server cũ và nó đã chuyển đến server mới. Nhưng ở server mới không login vào được? Có ai bị trường hợp này không nhỉ?
Tiếc quá, cái accessmedicine của Lyman Maynard Stowe Library và Creighton không vào được nữa. Định lấy mấy cuốn Y ở đó thế là đành chịu. Mà bác Linh có biết lấy sách chỗ đó như thế nào không nhỉ? Làm sao chuyển luôn thành dạng file Help của Window nhỉ? (như cuốn gene VIII ấy?)
 
Không phải server bị trục trặc mà là forum cũ (SMF) không đủ độ bảo mật nên chúng nó chuyển sang forum mới (Discuz). Tôi vẫn login vào bình thường nhưng một số member bị trục trặc (tôi đã bảo họ mail cho admin thì được).

Nhiều acc vào được accessmedicine. Cách rip accessmedicine tôi đã post lâu rồi:

-Use Opera to login AccessMedicine then open the book for ripping, example:
http://www.accessmedicine.com/resour...x?resourceID=4 (link viết tắt thôi, click thì ko vào được đâu)
- (In Opera) Click Tools\Links, you will see all links of the web page:

http://www.accessmedicine.com/resour...x?resourceID=4
............................
............................
http://www.accessmedicine.com/resour...rceID=4&part=1
............................
............................
http://www.accessmedicine.com/resour...ceID=4&part=16
http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=110456
.................................
.................................
http://www.accessmedicine.com/manife...e_manifest.htm

- Run Offline Explorer Enterprise.
- Use Internal Browser of Offline Explorer Enterprise to login AccessMedicine then open the book for ripping.
- (In OEE) Click File\New Project: In Project Properties Dialog:
+ Project name: anything
+ Addresses (URLs): copy neccessary addresses from Opera\Links into MS Word then copy them from MS Word into Addresses (URLs) (do not copy directly from Opera\Links into Addresses (URLs)):
Neccessary links are:
http://www.accessmedicine.com/resour...rceID=4&part=1
............................
............................
http://www.accessmedicine.com/resour...ceID=4&part=16
http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=110456
+ Level limit: adjust to 2
+ URL filters: copy unneccessary addresses from Opera\Links into MS Word then copy them from MS Word into URL filter\Skip... (do not copy directly from Opera\Links into Addresses (URLs))
+ Click OK
+ Download project
+ When download finish, export project.

Để chuyển thành dạng Windows Help File (*.chm) thì có thể dùng PowerCHM.
 
Đúng rồi, forum đã chuyển sang địa chỉ mới, BS Lương vào 4rum cũ có để địa chỉ mới đó.

Đúng là bọn nó nâng độ bảo mật lên, cái trò "ma mãnh" của a Linh hết hiệu lực rồii ?:oops: chừng nào có chiêu mớu, chỉ anh em nhé.
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads

Facebook

Top